Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE REFLECTIONS OF CROSS-STITCH EMBROIDERY ON CLOTHING
(KANAVİÇE İŞLEMELERİN GİYSİLERE YANSIMASI )

Author : Nurhan ÖZKAN  & Burcu BAŞARAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1151-1160
    


Summary

Türk işlemeleri kültürel mirasımızın önemli parçalarındandır. Kanaviçe işlemeler de çeyiz sandıklarında geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir. Kanaviçe işlemeler üzerinde bulunan her motif Türk kadınının duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Var olduğu günden itibaren giyinme ihtiyacı duyan insanoğlu korunma ve örtünme amacıyla giyinmenin dışında, güzellik, cazibe ve süslenme amacıyla da giyinmeye başlamıştır. Sosyolojik konumun ve iletişim biçiminin de bir göstergesi olan giyim kuşam, endüstrinin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızına asla yetişilemeyen moda sektörünü doğurmuştur. Hızlı ve sürekli değişimin görünümü olan moda daima yeniliği ve özgünlüğü beraberinde getirmektedir. Modadaki değişime ve yeniliğe yaratıcı, estetik ve fonksiyonel ruhu veren tasarım ancak farklı kaynaklardan beslenerek vücut bulabilmektedir. Geleneksel Türk Sanatları ve Türk Kültürü tasarımcıya daima zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, yöresel motifleri giyim üzerinde kullanılarak farklı tasarımlar oluşturmak, motifleri gelecek kuşaklara aktarmak, korumak ve yaşatmaya çalışmaktır. Buna bağlı olarak Konya İli, Ilgın ilçesi kanaviçe işlemelerin fotoğrafları çekilecek, işlemelerde görülen motiflerden esinlenerek giysi tasarımları yapılacak, silüete giydirilip, renklendirilerek çalışmaya son şekli verilecektir.Keywords
Ilgın ilçesi, Kanaviçe, Giysi tasarımı

Abstract

Turkish embroideries are important parts of our cultural heritage. Cross-stitch embroideries have also existed in the wedding chests from past to the present. Each motif on cross-stitch embroideries reflects the feelings and thoughts of Turkish woman. Human beings, who have needed to dress since they came into existence, began dressing with the aim of decoration for beauty and charm, apart from the aim of protection and dressing. The apparel, which is also an indicator of sociological position and form of communication, has produced the fashion industry whose speed cannot be reached with the development of industry and technology. Fashion being the appearance of rapid and constant change, always brings about innovation and originality. Design, which gives creative, aesthetic and functional spirit to the change and innovation in fashion, can only come into existence feeding from different sources. Traditional Turkish Arts and Turkish Culture always constitute a rich resource for the designer. The purpose of the study is to create different motives using local motives on clothing, to transfer these motives to future generations, to protect and preserve them. Accordingly, cross-stitch embroideries will be photographed Ilgın region, clothing designs will be made being inspired by the motives on the embroideries, and the work will be given final shape by dressing and coloring a silhouette.Keywords
Ilgın Region, Cross-stitch, Clothing Design

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri