Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKDENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ
(HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE MEDITERRANEAN KITCHEN CULTURE )

Author : Ümit Can KAYA  & Melek YAMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1117-1123
    


Summary

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana sahip olduğu mutfak kültürü, sürekli bir gelişim ve değişim içinde olmuştur. Akdeniz bölgesi, gerek coğrafi açıdan önemli bir yerde olması, gerekse verimli topraklarında yetişen yiyecek maddelerinin çeşitliliği nedeni ile önemli bir konuma sahiptir. Sahip oldukları bu özellikler nedeniyle Akdeniz bölgesi ticaretin, savaşların ve göçlerin yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline gelmiştir. Bu durum Akdeniz mutfak kültürünün oldukça fazla etkilenmesini beraberinde getirmekle birlikte, Akdeniz bölgesinin içinde barındırdığı birçok farklı bölgenin mutfak kültürünü de farklı açılardan etkilemiştir. Bu çalışmada Akdeniz mutfak kültürünün tarihsel gelişimi ve değişimi, kronolojik bir şekilde incelenmeye çalışılmış ve günümüzde ki değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Akdeniz bölgesinin mutfak kültürünün kökenleri, tarih, arkeoloji ve antropoloji gibi bilim dallarında verilen eserlerden faydalanılarak ortaya konmaya çalışılmış, incelemeler sonucunda Akdeniz mutfak kültürünün zaman içinde belli değişimlere uğramış olduğu ve bu değişimlerin etkisiyle eskiye kıyasla yeni bir mutfak kültürü ve düzenine ulaştığı saptanmıştır.Keywords
Akdeniz, Mutfak, Kültür, Yiyecekler

Abstract

The culinary culture that human beings have had since their existence has been in constant development and change. The Mediterranean region has an important position due to its geographical location and the diversity of foodstuffs grown on its fertile soil. Because of these features, the Mediterranean region has become a region where trade, wars and migrations are experienced intensively. This situation brings with it the Mediterranean culinary culture is highly affected, but has affected the culinary culture of many different regions of the Mediterranean region from different angles. In this study, the historical development and change of the Mediterranean culinary culture is tried to be examined in a chronological way and it is aimed to examine the changes in the present. In this study, document analysis was used among qualitative data collection methods. The origins of the culinary culture of the Mediterranean region have been tried to be revealed by using the works given in the fields of history, archeology and anthropology, as a result of the investigations, it has been determined that the Mediterranean culinary culture has undergone certain changes over time and it has reached a new culinary culture and order with the effect of these changes.Keywords
Mediterranean, Kitchen, Culture, Food

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri