Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASININ ORTAYA ÇIKIŞI VE İLK UYGULAMA OLAN ABD C-TPAT PROGRAMI
(HISTORY OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR AND USA C-TPAT PROGRAM THE FIRST IMPLEMENTATION )

Author : Veysel KAYAÖZ  & Özgen ÖLEKLİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1110-1116
    


Summary

Günümüzde pek çok ülkede uygulamaya konulan yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması gümrük idareleri ve şirketler arasında güvene dayalı olarak gerçekleştirilen işbirliği neticesinde ticaretin güvenli ve kolay yapılması amacını taşımaktadır. ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terörist saldırılar, başta ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerini arz zinciri güvenliğinin sağlanmasına dönük tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu amaçla ABD’de C-TPAT adıyla güvenlik temelli olarak başlatılan program Dünya Gümrük Örgütü’nün SAFE standartları çerçevesini oluşturmasıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü adıyla ticaretin güvenli ve kolay yapılmasına dönük bir programa dönüşmüştür. Güvenlik temelli bir program olan C-TPAT, ABD’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak ülkeye mal gönderen firmaların belirli koşullar çerçevesinde risk derecelerine göre sınıflandırılmalarına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın temel amacı işbirliğine ve güvene dayalı olarak arz zincirine yönelik potansiyel riskleri belirlemek ve buna göre ticari işlemleri düzenlemektir. Bu çalışmada dünya ticaretinde önemli bir dönüm noktası olan ve uluslararası ticarete yepyeni bir anlam kazandıran Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasının ortaya çıkışı ve ABD C-TPAT programı anlatılmaktadır. Öncelikle uygulamanın ortaya çıkışı ele alınmış ardından ilk örnek olarak kabul edilen ABD uygulaması ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.Keywords
Yetkilendirilmiş Yükümlü, AEO, Arz Zinciri Güvenliği, C-TPAT, Karşılıklı Tanıma ve Ticaretin Kolaylaştırılması, SAFE Standartları Çerçevesi

Abstract

Today, Authorized Economic Operator program to have been implemented in many countries is aimed at making trade safe and easy as a result of cooperation between customs administrations and companies based on trust. The terrorist attacks on September 11, 2001 in the United States have prompted all world countries, especially the USA, to take measures to ensure supply chain security. For this purpose, the program, which was launched on the basis of security under the name of C-TPAT in the USA, has been transformed into a safe and easy program for trade with the name of Authorized Economic Operator by the World Customs Organization's publication of the SAFE Framework of Standards. C-TPAT, a security-based program, is an implementation based on the fact that companies that ship goods to the United States by prioritizing USA's national security are classified according to risk levels in certain circumstances. The main purpose of this implementation is to identify potential risks to the supply chain based on trust and confidence and to regulate commercial transactions accordingly. In this study, the emergence of the Authorized Economic Operator implementation, which is an important milestone in world trade and gives a new meaning to international trade, and US C-TPAT program are explained. First, the emergence of the implementation was discussed, and then the US implementation, which is considered the first example of implementation is examined in detailKeywords
: Authorized Economic Operator, AEO, Supply Chain Security, C-TPAT, Mutual Recognition and Trade Facilitation, SAFE-Framework of Standards

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri