Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETKİLİ KARAR VERMEDE HAYAL GÜCÜ VE SEZGİNİN ROLÜ
(THE ROLE OF IMAGINATION POWER AND INTUITION IN EFFECTIVE DECISION MAKING )

Author : Süleyman AĞRAŞ  & Enes ŞEYBA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1074-1098
    


Summary

Karar vermek, tarih boyunca sonuçlara ulaşmada titizlikle yaklaşılan bir konu olup yönetim faaliyetlerinin kalbinde yer almaktadır. Bunun için, karar verici yöneticilerin ileriyi görmek adına sezgilerini ve hayal güçlerini karar alırken kullanmaları, kararın kalitesi ve devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmasının amacı, otel yöneticilerinin karar verirken hayal gücü ve sezgi güçlerinin etkilerini incelemektir. Araştırma kapsamında önceden hazırlanan görüşme formu ile Balıkesir ilindeki on dokuz adet 4 ve 5 yıldızlı otel yöneticilerine yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak sorular yöneltilmiş ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel veriler olup bu verilerin analizi için bulgular kısmında temalandırılmış betimsel analiz ve içerik analizi uygulanarak sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre otel yöneticilerinin karar vermede sezgilerini hayal gücüne oranla daha çok kullanıldığı ve iki unsurun karar vermede kullanılmasının kararların kalitesine ve otellerin başarısına pozitif etkide bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords
Karar Verme, Hayal Gücü, Sezgi Gücü, Otel Yöneticileri

Abstract

Decision-making is a meticulous approach to reaching conclusions throughout history and is at the heart of management activities. For this reason, the decision makers' use of their intuition and imagination in order to see the future is important for the quality and continuity of the decision. The purpose of this study is to examine the effects of imagination and intuition on the decision of hotel managers. In the scope of the study, 19 questions were asked to hotel managers of 4 and 5-star hotels located in Balıkesir Province with a semi-structured interview technique. The data obtained are qualitative data and results were analyzed by using descriptive analysis and content analysis in the findings section. According to the results of the study, it was determined that hotel managers used their intuitions more than imagination in decision making and that the use of two components in decision making had a positive effect on the quality of the decisions and the success of the hotels.Keywords
Decision Making, Imagination, Intuition, Hotel Managers.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri