Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLAHİ/KOZMİK ENFORMASYONEL YAYIN
(DIVINE / COSMIC INFORMATIONAL PUBLICATION )

Author : Mazhar DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1042-1055
    


Summary

Yüce Allah kâinatı ve insanı "ol" ilahi emri/hitabı ile yarattıktan sonra, onu kendi haline bırakmamıştır. Bu sebeple sözsüz ayet olan kevni/kozmik mucizelerini, insanın gözleri önüne sermekle yetinmeyerek, sözlü mesaj olan ilahi hitabını bildirmiştir. Ancak bu sayede insan, kendi benliğini tanıma imkânına kavuşmuş ve nihayet görünmeyen âlemle sıkı bir ilişkide bulunduğu gerçeğini kolayca idrak etmiş olmaktadır. Böylelikle Allah, imkânlar âleminde, insana iki alan üzerinden hitap etmektedir. Biri "Gayri Metluv Hitap" olarak nitelendirilen "Kevni Hitap"; diğeri ise, "Metluv Hitap" olarak nitelendirilen "Kelami" hitaptır. Bu iki hitap şekli, yüzleri birbirine dönük, her biri diğerinin tecelligahı olan anlamlı simgeler bütünüdür. Yani, Kur'an, muhtasar bir doğa; doğa ise, mufassal bir Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'de vahyin hem sözlük, hem de terim anlamı bir arada kullanılmıştır. Vahiy, genel manada, 'Allah'tan varlıklara gelen bildirim ve varlıkların da kendi aralarındaki bir tür iletişimi' olarak ifade edilmektedir. Allah'tan varlıklara olan ilahî hitap çeşidinde varlıklar, canlı ve cansızlar şeklinde ikiye ayrılmakta; canlılar içerisinde başta, Hz. Nuh, Hz. Yusuf, Hz. Musa ve Peygamber Efendimiz(a.s.) olmak üzere bütün peygamberler; ayrıca Havariler, Hz. Musa'nın annesi ve Hz. Meryem gibi sâlih insanlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra yine canlılar zümresinden meleklere ve arıya hitap/vahiy dan söz edilmektedir. Cansız varlıklara yapılan hitap kısmında ise göklere ve yere hitapta bulunulması söz konusudur. Yüce Allah'ın tüm evrene ve müştemilatına yaptığı bu hitap çeşitlerine ister fıtrat, ister içgüdü, sünnetullah, adetullah, tabiat kanunu… vs. denilmesi gibi birbiriyle ilintili farklı ifade kalıplarının kullanılması ilahi hitap hakikatini değiştirmemektedir. Yüce Allah'ın "masiva"ya olan tahakküm ve iletişiminin ancak ilahi hitap ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu bildiride ilahi hitabın karakteristiği değerlendirilecektir.Keywords
İlahi Hitap, Nüzul, Fıtrat, Evren, Sünnetullah

Abstract

Almighty Allah has not left it to himself after he has created the universe and man with the divine command of "Be". For this reason, he has reported his divine address, which is a verbal message, not contenting the eyes of the human being with the mysteries of cosmic which are the verbal verses. However, on this account, one easily grasps the fact that he has gained the opportunity to recognize his own self and that he is finally in close contact with the unseen world. Thus, in the world of possibilities, Allah appeals to man over two spheres. "Kevni Hitap", one of them "Gayri Metluv"; The other is called "Kelami", which is called "Metluv Hitap". These are all two meaningful icons, whose faces are facing each other, each of which is the tentative of the other. I mean, the Qur'an is a congenial nature; nature is a dense Qur'an. Both the dictionary and the meaning of the term are used together in the Qur'an. Revelation is expressed in the general sense as "a kind of communication among the manifestations and beings that come from Allah to beings". In the variety of divine appeal to beings from Allah, beings are divided into living things and inanimate ones; Among the living beings, at first, Hz. Noah, Hz. Yusuf, All the prophets, including Moses and our Prophet (a.s.); also the Havaris, Hz. Moses' mother There are good people like Mary. In addition to this, there is also mention of revelation / revelation from angels to angels and bees. The appeal to inanimate beings is to address the heavens and the times. The kind of appeal that Allah Almighty made to all the events and outbreaks of this world is like fıtrat, instinct, sunnatullah, natural law etc. The use of different expressive patterns, such as the one called, does not change the divine address. We can say that the sovereignity of Allah always prevail in this declaration, in this presentation the character of the divine address will be evaluated.Keywords
Divine Greetings, Nüzul, Fitrat, Universe, Sunnah Allah

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri