Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLILARLA ETKİLİ İLETİŞİM
(EFFECTIVE COMMUNICATION WITH THE ELDERLY )

Author : Seda GÖNCÜ SERHATLIOĞLU  & Taner ARTAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 938-943
    


Summary

İnsan yaşamı bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemlerden oluşur ve bu dönemlerin her birinde iletişim temel rol oynamaktadır. Çünkü insanoğlu yaşamının devamı için bir şekilde diğer insanlarla iletişime geçerek, yaşam sürecini devam ettirmektedir. Kronolojik yaşın ilerlemesiyle kişide değişen biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlar, hayatın devamı için gerekli olan iletişim sürecini sekteye uğratmaktadır. Yaşlılık döneminin en önemli sorunu çevreyle, yakınlarla, toplumla kurulup devam ettirilen iletişimin kaybolması ya da sekteye uğramasıdır. İletişimin kaybolması ve ya sekteye uğraması yaşlının çevresinde bulunan eşinin, çocuklarının desteğinin, ilgisinin azalması ya da kişi tarafından bu şekilde yorumlanması biçiminde soyut düzeyde olabileceği gibi, eşin ölümü gibi somut nedenlerden dolayı da olabilir. Kişinin kendisi ve kendisi ile ilgili olarak çevresi ile kurduğu iletişim seviyesi yaşamdan duyduğu memnuniyet ile doğru orantılıdır. Yaşın ilerlemesi ile beraber, kişinin bireysel ve sosyal etkileşimleri de etkilenmektedir. Bu makalede iletişimi engelleyen ve sekteye uğratan nedenlerin ortaya çıkarılması ve bunlara yönelik etkili iletişim yaklaşımı geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.Keywords
İletişim, Sosyal Hizmet, Yaşlılık

Abstract

Human life consists of periods such as infancy, childhood, adulthood and old age, and communication plays an essential role in each of these periods. Because human beings continue to communicate with other people in order to continue their life and continue their life process. Biologically, psychologically and sociologically changing dimensions of the person through the chronological age, the communication process which is necessary for the continuation of life is in the process. The most important problem of old age is the disappearance of communication, which is established and maintained with the environment, with the close ones, with the society. The disappearance of communication or inactivity may also be due to concrete reasons such as the death of a spouse in the vicinity of the elderly, such as the decease of the children, the diminution of interest or the interpretation by the person in such an abstract level. The level of communication that the person has with the environment in relation to himself and himself is directly proportional to his satisfaction with life. Along with age progression, the individual and social interactions of the person are also affected. In this article, it is emphasized the importance of finding out the reasons that obstruct communication and causing communication and developing an effective communication approach to themKeywords
Communication, Social Service, Elderly

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri