Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOSNA-HERSEK’İN İDARİ-SİYASİ YAPISI VE KİMLİK SORUNU
(ADMINISTRATIVE-POLITICAL STRUCTURE OF BOSNIA-HERZEGOVINA AND THE IDENTITY QUESTION )

Author : Gülten HALİLOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 971-978
    


Summary

Balkanlar dünyanın en eski medeniyetlerinin olduğu bir jeopolitik konumdadır. Tarih boyunca çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli ve çok dinli bir yapıya sahip olmuştur. Balkanlardaki birçok farklı unsuru bünyesinde barındıran Bosna Hersek, bu karmaşık yapı nedeniyle bazı sıkıntılı süreçler geçirmiştir. Yirminci yüzyılın son döneminde en büyük trajediler arasında sayılan Sırplar ile Boşnaklar arasındaki savaş bölgede birçok yıkım ve tahribata sebep olmuştur. Bu yıkıma son vermek, savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek için Aralık 1995’te Dayton Barış Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla ülkenin idari-siyasi yapısı etnik kimliklere göre oluşturularak savaş sonrasında huzur ve barışın tesis edileceği düşünülmüştür. Ancak anayasa görevi gören anlaşmanın etnik temelli oluşumu, ülkenin yapısını daha da karışık hale getirdiği için ortak bir vatandaşlık bilinci geliştirmemiştir. Bu çalışmada Bosna-Hersek’in kısa tarihçesine, Dayton Anlaşması’na, üç büyük kurucu unsura ve kimlikler açısından anlaşmadan kaynaklanan sorunlara değinilecektir.Keywords
Balkanlar, Bosna Hersek, Dayton Anlaşması, Kimlik, Etnisite

Abstract

The Balkans has a geopolitical position in which there have been the earliest civilizations. The Balkans have been had a multi-lingual, multi-cultural, multi-ethnic and multi-faith structure throughout the history. Bosnia-Herzegovina has embodied many different constituents in the Balkans and has undergone some troublesome processes because of this complicated structure. The war between the Serbs and the Bosnians which has been considering among the greatest tragedies in the last period of 20th century has caused many destructions and depredations in the region. It has been signed the Dayton Peace Agreement in December 1995 for ending this destruction, stopping the war and establishing peace. It has been foreseen by this agreement that the serenity and peace would be established after the war through forming the administrative-political structure of the country according to the ethnic identities. However, a common citizenship consciousness could not be raised because of that the ethnic-based formation of the agreement which is acted as the constitution has become the structure of the country much more complicated. In this study, it will be addressed a short history of Bosnia-Herzegovina, the Dayton Agreement, the three great constituent elements, and the problems raised from the agreement in terms of identities.Keywords
The Balkans, Bosnia-Herzegovina, Dayton Agreement, Identity, Ethnicity.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri