Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU KESİMİ BÜRO ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF PUBLIC SECTOR OFFICE WORKERS: A FIELD STUDY )

Author : Demet CAKIROGLU  & Mehmet ALTINÖZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 961-970
    


Summary

Günümüz iş yaşamında, iş doyumu ile örgütsel bağlılık konusu giderek önem kazanmaya başlamıştır. İşin sonuçlarından sorumlu tutulup, süreçlerine katılamama iş doyumunun önündeki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Sanayileşme dönemiyle birlikte geleneksel bağların yerini işe ve işyerine ilişkin kurallar almaya başlamış, kişinin yetenekleri ölçüsünde toplumda yer edinmesi, kişinin yeteneklerinin bireyselleşmesine ve çevresinden kopuk bir yabancılaşma sürecine girmesine neden olmuştur. İş doyumu, bireyin işlerinin ve iş deneyimlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan haz verici veya olumlu bir duygu durumu olarak karşımıza gelmektedir. Bağlılık konusundaki gelişmeler, geleneksel uygulamaların ötesinde koşulların gerçekleşmesi durumunda, iş doyumunu da esas alan bir bağlılık anlayışını öne çıkarmaktadır. Günümüzde öne çıkan bu durum, büro çalışanlarının belirli bir işyerine bağlanma istekleri arasında, yaptığı işten doyum duygusu elde etmesine de bağlı bulunmaktadır. Tartışma sürecine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada, kamu kesimi büro çalışanlarının iş doyumu ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler incelenmiş bulunmaktadır. Söz konusu araştırmanın, uygulayıcılara ve alandaki teorik çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.Keywords
Büro çalışanları, büro, iş doyumu, örgütsel bağlılık.

Abstract

Job satisfaction and organizational commitment have gained more and more importance in current work lives. Responsibility for consequences without participation in processes is considered to be one of the obstacles in getting job satisfaction. Industrialization has replaced traditional ties with work and workplace rules, with competence-based social statuses leading to a greater degree of individualization of personal skills and alienation – not only of the individual to social values but also of the society to itself, with the individual becoming more and more autonomous and lonely. Job satisfaction is a pleasurable and positive emotion resulting from the evaluation of an individual’s work and work experiences. Developments in dependence emphasize a sense of loyalty based on job satisfaction if circumstances beyond traditional practices are realized. Today's prominent situation is also related to the desire of office workers to get a job satisfaction from their work. In order to contribute to the discussion process, the relationship between job satisfaction and organizational commitment of public sector office workers is examined in this study. It is hoped that this study will contribute to the researchers, the practitioners and the theoretical studies in the area.Keywords
Office workers, office, job satisfaction, organizational commitment.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri