Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTADOĞU BARIŞI, ETNİK VE MEZHEPSEL AYRIŞMALARIN AŞILMASI
(PEACE OF THE MIDDLE EAST, OVERCOMING ETHNIC AND SECTARIAN DIVISIONS )

Author : Ziya ABBAS    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 896-904
    


Summary

Orta Doğu'da çoğu ülkenin etnik, dini, mezhepsel ve politik çatışmalardan mustariptir. Bilindiği gibi, son yıllarda toplumsal kutuplaşma artmış ve hoşgörü ilkesi çok az kabul görmektedir. Çeşitliliği, hoşgörüyü ve demokrasiyi kabule etmeyen egemen güçler, varlıklarını sürdürebilmek için şiddeti ve ayrışmayı tetikleyen tarihi anlaşmazlıkları ve asabiyetleri devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu durum ise toplumlar içinde bulunan bazı şiddet yanlısı, aşırılıkçı ve asabiyet yanlısı kesimler tarafından kabul görmektedir. Şüphesiz ki bu sorunlarla baş edebilmek, dini, mezhepsel ve etnik ayrışmaların meydana getirdiği toplumsal fay hatlarının giderilmesi yönünde atılan yapıcı politikalardan geçer. Dolayısıyla siyaset ve toplum üzerinde söz sahibi olanların hoşgörüyü ve ötekileştirmeden farklılıkları kabul etme anlayışını yaymak için etkili önlemler almalıdır. Zira toplumsal barış, halkların beşeri ve ekonomik refahını yükseltir. Kaynakların ve altyapılarının dini, etnik ve mezhepsel çatışmalarda yok olmasını engeller. Bununla beraber demokrasinin temelini atarak siyasi istikrarı sağlar ve ekonomik gelişmeyle refah düzeyini artırır. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, bu çalışma, Ortadoğu'da siyaset ve toplum üzerinde söz sahibi olanlara katkıda bulunmak amacıyla dini ve etnik çatışmaların nedenlerini tespit etmeyi ve bunlara olası çözümler önermeyi amaçlamaktadır. Söz konusu çatışmaların Arap dünyasında yaygın olduğundan dolayı çalışma dilinin Arapça olmasında temel etken olmuştur. Aynı sebepten ötürü çalışma Arap kaynaklarına dayanmıştır. Çalışma kısa bir girişten sonra iki ana başlığa ayrılmıştır. Birinci başlık, Arap isyanları ışığında barış içinde birlikte yaşamanın zorluklarını ele almıştır. İkinci ise zorlukların üstesinden gelmek ve ötekileştirmeden farklılıkları kabul eden ve/veya barış içinde birlikte yaşamak isteyen toplumlar yaratmak için yapılması gerekenler konuları ele almıştır. Başlıca çözüm önerileri ve daha sonraki çalışmalarda diğer araştırmacılara yol gösterebilecek konular sonuçta yer almıştır.Keywords
Barış, Hoşgörü, çatışmalar, Arap Baharı, Orta Doğu

Abstract

Most countries suffer from ethnic, religious, sectarian and political conflicts in the Middle East. As is known, social polarization has increased in recent years and the principle of tolerance is very little accepted. The sovereign forces, which do not accept diversity, tolerance and democracy, try to maintain the historical disagreements and irritations that trigger violence and dissociation in order to sustain their existence. This is acknowledged by some pro-violent, extremist and nervous segments within the societies. Undoubtedly, to be able to cope with these problems is through constructive politics that are aimed at eliminating the social lines of fault that religious, sectarian and ethnic divisions have caused. Therefore, those who have authority over politics and society should take effective measures to spread understanding of tolerance and acceptance of differences without any other. Based on the above, this study seeks to identify the causes of religious and ethnic conflicts in the Middle East in order to contribute to those who have a say in politics and society, and to suggest possible solutions to them. Since the conflicts were widespread in the Arab world, they were the main factor in the Arabic language of the study. The study was divided into two main headings after a brief introduction. The first chapter addresses the challenges of living together peacefully in the light of the Arab revolts. The second deals with issues that need to be overcome to overcome difficulties and to create societies that accept differences and / or want to live together in peace without alienating others. The main solution was the recommendation and the results that could lead to other researchers in later studies.Keywords
Peace, Tolerance, Conflicts, Arab Spring, Middle East

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri