Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİ UÇLU BOZUKLUK VAKALARINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI
(CHILDHOOD CALL TRAUMS IN TWO-TRAINED DİSORDER )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1185-1191
    


Summary

İki Uçlu Bozukluk (İUB), belli bir düzen olmaksızın tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma  (miskt) görünümlü epizotlarla giden ve bunlar arasında kişinin oldukça sağlıklı duygu durumu haline  (ötimi) dönebildiği, kronik seyirli ve yaşam boyu yineleme ve remisyonlarla seyreden bir halk sağlığı sorunudur. Psikososyal streslerin var olan iki uçlu bozukluğun nörobiyolojisini zaman içinde değiştirebileceği; travmatik olayların iki uçlu bozukluğun yalnızca ortaya çıkışını değil, seyrini ve atakların ortaya çıkışını etkilediği, bu hastalarda intihar girişimi oranını arttırdığını, ek tanıların sıklıkla eşlik edebildiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Çocukluk çağında travmatik yaşantısı olanlarda iki uçlu bozukluk daha erken yaşta başlamakta, bu hastalar daha fazla sayıda duygudurum atağı geçirmekte ve daha fazla ek tanı görülmektedir. Bu yazıda, iki uçlu bozukluk ve çocukluk çağı travması arasındaki ilişki gözden geçirilmiştir.Keywords
: İki Uçlu bozukluk, Çocukluk Çağı Travması

Abstract

Bipolar Disorder (BD) is a chronic, life-long recurrence and remission that leads to recurrent depressive, manic or mixed episodes involving both, without any particular order, and which can turn into a highly healthy emotional state is a public health problem. Psychosocial stresses can change the neurobiology of existing bipolar disorder over time; there are studies showing that traumatic events increase not only the appearance of bipolar disorder but also the course and appearance of attacks, increase the rate of suicide attempts in these patients, and often accompany additional diagnoses. In children with traumatic experiences, bipolar disorder begins at an earlier age and these patients have more mood swings and more comorbidities. In this article, the relationship between bipolar disorder and childhood trauma has been examined.Keywords
Chıldhood Call Traums, Two-Traıned Disorder

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri