Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUSTOMER COMPLAINTS MANAGEMENT; A CONCEPTUAL VIEW
(MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ; KAVRAMSAL BİR BAKIŞ )

Author : Filiz ASLAN ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 869-880
    


Summary

Günümüzün rekabet ortamı, işletmeler için tam bir kaosa dönüşmüştür. Bu kaostan kurtulma yollarından biri, işletmeyi tercih eden müşterileri uzun süre birlikte olmaya ikna etmek ve onları dinlemektir. Bu makalenin amacı, işletme stratejileri içerisinde “müşteri kraldır” anlayışını güdülürken, uygulamada göz ardı edilen müşterilere dikkat çekmektir. Müşteri şikâyetleri dinlenerek elde edilecek avantajlar, işletmeyi diğer rakipleri arasından sıyıracaktır ve bu avantaj her işletmenin kolay kolay edinemeyeceği bir alan bilgisi gerektirmektedir. Şikâyet yönetimine dair birçok teorik bilginin yer aldığı bu makalede önce müşteri ve şikâyet kavramı incelenmiş, daha sonra şikâyet nedenleri ve şikâyet dinlemenin işletmeye sağladığı katkılar gibi konulara değinilmiştir.Keywords
Müşteri Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Müşteri Şikâyetleri.

Abstract

Today’s competitive environment has turned into a complete chaos for businesses. One way to get rid of this chaos is to persuade business customers who prefer to be together for a long time and listen to them. The aim of this article is to draw attention to the customers, who are ignored in practice, while the "customer is king" mentality within the business strategies. The advantages to be gained by listening to customer complaints will rip the enterprise out of other competitors, and this advantage requires a field of knowledge that is not readily available to all operators. Many theoretical knowledge which takes place on the complaint management and examined the concept of customer complaints earlier in this article, then addressing issues such as the contribution provided to the company's reasons for complaints and grievances listening.Keywords
Customer Management, Customer Relationship, Customer Complaints.

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri