Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZMDE KÖR NOKTA; HAYVAN HAKLARI
(BLIND SPOT of TOURISM; ANIMAL RIGHTS )

Author : Beyza ADIGÜZEL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 851-868
    


Summary

İlk evcilleştirmeden bu yana hayvanlar insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu zaman içerisinde, evcil hayvanların gördükleri muamele bir yana; hayvanlar yemek, giyecek, eğlence unsuru olarak görülmenin ötesine geçememişlerdir. Hayvan hakları konusunda oldukça gerilerde olan Türkiye’nin Hayvan Hakları Yasası’nda yaşam hakkına karşılık gelen maddeler olsa da; yaptırımlar karşılanabilir olduğundan hak ihlallerini sıklıkla görmek mümkündür. Dünya üzerinde hayvanların kullanıldığı ve çokça hak ihlaline uğradıkları alanlardan biri de turizmdir. Çalışma kapsamında turizm sektöründe çalıştırılan hayvanlar, uğradıkları hak ihlalleri ve Türkiye örnekleri ilgili yasalar çerçevesinde incelenmiştir.Keywords
Hayvan Hakları, Turizm, Hayvanat Bahçesi, Yunus Parkı, Fayton, Türkiye

Abstract

Ever since the first taming, animals have been used in accordance with human needs and desires. During this time, aside from the treatment of domestic animals, empathy with animals wasn+t generally achieved and animals can’t go far beyond being food, clothing, entertainment. Although Animal Protection Law of Turkey, which is quite the reverse in the animal rights, has articles referring to “right to live”, it is often possible to see violations of rights since sanctions are affordable.Keywords
Animal Rights, Tourism, Zoo, Dolphinarium, Phaeton, Turkey

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri