Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CAMİ TASARIMINDA PLANİMETRİK KURGUNUN YENİDEN TARTIŞILMASI: İSKELE CAMİ TASARIMI
(DISCUSSION OF PLANIMETRIC FICTION IN MOSQUE DESIGN: WHARF MOSQUE DESIGN )

Author : İbrahim TÜRKERİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 841-850
    


Summary

İslam tapınma mekânlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelendiğinde; namaz ibadetinin doğası nedeniyle mekânın kıble yönünde olması gerektiği ve en ön safta ibadet etmenin daha sevap olduğu inancından ötürü erken dönem İslam mescitlerinin, enine dikdörtgen bir planimetri ile kurgulandığı gözlemlenmektedir. Mescid-i Nebevi’den Selçuklu’nun son dönemine kadar bu kurgu devamlılık göstermektedir. Günümüzde ise merkezi planlı Osmanlı Dönemi camilerinin planimetrik kurgularına dayalı tasarım anlayışı sürdürülmektedir. İstisnai tasarımlar dışında kentlerin fiziki çevresi, merkezi planlı ve kubbeli camilerle donatılmaktadır. Çalışma kapsamında mimarlığın yeniden üretim süreçlerinin önünde ciddi bir mesele olan “cami sorunsalına” temas edilmekte ve bu bağlamda değerlendirilmesi düşünülen “İskele Cami Tasarımı” paylaşılmaktadır. Geliştirilen bu tasarım, litürjik, mekânsal ve strüktürel öğe yorumu ile cami sorunsalına yeni bir alan açmayı hedeflemektedir.



Keywords
Cami, Cami Sorunsalı, Planimetrik Kurgu.

Abstract

When the development of Islamic worship places in the historical process is examined, it is observed that early Islamic masjids were constructed with a transverse rectangular planimetry because of the nature of prayer worship and the belief that the place should be in the direction of the kibble and that worshiping the front line is more worthy of worship. From the Masjid al-Nabawi until the last period of the Seljuks, this fiction continues. Today, the concept of design based on planimetric constructions of centrally planned Ottoman Period mosques continues. Besides the exceptional designs, the physical surroundings of the cities are equipped with central planed and domed glass. Within the scope of the study, "mosque problem", which is a serious issue before the reproduction processes of architecture, is being touched and "Wharf Mosque Design", which is considered to be evaluated in this context, is shared. This design is aimed to open a new space for the mosque problem with the interpretation of liturgical, spatial and structural elements.



Keywords
Mosque, Mosquito Problem, Planimetric Fiction.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri