Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM HUKUKUNDA İSTİHALE VE İSTİHLAK
(METAMORPHOSIS AND CONSUMPTION IN ISLAMIC LAW )

Author : Alpaslan ALKIŞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 764-774
    


Summary

İnsanın ihtiyacı olan gıda ve ilaç maddeleri helal yollardan elde edilebilmelidir. Günümüzde gelişen sanayi tipi üretimde hammaddelere eklenen katkı maddeleri ve bunların maddede ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümler karşımıza çıkarmaktadır. Hızla çoğalmakta olan bu maddeler karşısında hangi maddenin helal, hangisinin haram olduğu, hangisinin ana maddesinin ne olduğu, bunların nasıl bir dönüşüm ve değişime uğradığı gibi hususlar hayli karmaşık bir hal almıştır. Bu meseleyi çözebilmek için fıkıh kitaplarımızda temiz ve necis maddelerin birbirine dönüşüp karışarak fiziksel veya kimyasal değişim durumları için kullanılan istihale ve istihlâk kavramlarının incelenmesi ve yorumlanması lazımdır. Yenilmesi, içilmesi haram kılınmış ya da dinen necis sayılan az miktardaki bir madde, helal ve temiz olan diğer bir maddeye karışarak renk, koku ve tat'tan oluşan özelliklerini kaybedip helal madde içinde kaybolarak fiziksel değişime uğraması veya bu karışım nedeniyle maddenin kimyasal yapısının değişmesi durumları istihlak ve istihale olarak değerlendirilmekte ve değişime uğrayan bu maddelerin dinen haramlığı ve necis olma özelliği ortadan kalkmaktadır. Ancak her istihale ve istihlak haramı helal kılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmada istihale ve istihlak’ın ne olduğu ve bunların hangi durumlarda haramı helal kılma durumunun ortaya çıkacağına ilişkin hususlar değerlendirilmeye çalışılacaktır.Keywords
İstihale, İstihlak, Kimyasal Dönüşüm, Fiziksel Dönüşüm, Gıda, Hukuk.

Abstract

Food and drug substances that human beings need should be obtained in halal way. Today, developing industrial production shows that substances added to our agents and raises them against changes and transformations that occur in the material. In this case, it gets highly complicated to understand that which substance is halal or not, what the base material of them is and how they are subject to change and transformation. In order to solve this issue, the terms used for metamorphosis and consumption in fisq book used for mingling clean and unclean substances and their physical and chemical changes need to be examined and interpreted. The substances that are forbidden to drink or eat get eliminated as being haram if they undergo a physical change or change of status of the chemical structure due to the mixture anda re considered as metamorphism. However, each metamorphism and consumption can not be considered as halal. In the light of these information, the study aims to evaluate the issues what metamorphosis and consumption mean and in which conditions they turn haram into halal.Keywords
Metamorphosis, Consumption, Chemical Transformation, Physical Transformation, Food, Law

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri