Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İLE FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF COURSES’ CONTENT IN THE DEPARMENTS OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION AND THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS )

Author : Cumhur GÜNKÖR  & Cennet GÖLOĞLU DEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 757-763
    


Summary

Ülkemizde temel amacı bilim adamı, araştırmacı ve alanında uzman bireyler yetiştirmek olan fen edebiyat fakülteleri ile asıl amacı öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakülteleri arasında, ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Fen-edebiyat fakültelerinde yaşanan sorunlar, bu kurumların öğretmen yetiştirme üzerine odaklanarak çözüm arayışına girmelerine sebep olmuştur ve konusuna hâkim olan öğretmenlerin yetiştirilmesinin fen edebiyat fakültelerinde sağlanabileceği de gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, ortaöğretim matematik öğretmenliği programındaki zorunlu alan derslerinin içeriği ile fen fakültesi matematik programı zorunlu alan derslerinin içeriğinin kapsam açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından “durum çalışması” kullanılmıştır. Araştırmada ders içeriklerinin karşılaştırılması için doküman incelemesi, uzman görüşleri alınırken de anket ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Ortaöğretim matematik öğretmenliği ile fen fakültesi matematik programı zorunlu alan ders içeriklerinin karşılaştırılmasının yapıldığı bu araştırma, her iki programın alan dersleri açısından büyük farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır.Keywords
ortaöğretim matematik öğretmenliği, öğretim programı, içerik

Abstract

In Turkey, faculty of arts and sciences whose main purpose is to educate scientists, researchers and experts in the field and faculty of education whose main purpose is to educate teachers have various ways of training teachers. The problems faced by the faculty of arts and sciences have caused these institutions to seek solutions by focusing on teacher training process, and the fact that training teachers who are experts in their subject areas can be achieved by faculty of arts and sciences as well is said to be the justification. Based on this assumption, the content of compulsory courses in the department of secondary school mathematics education and the content of compulsory courses in the department of mathematics was compared in this study in terms of the scope. A qualitative research method, more specifically case study, was used in the study. In order to compare the content of courses, document analysis were utilized. Also, questionnaire and semi structured interviews were utilized to take domain expert opinions. The results indicated that the content of courses in these two facilities did not yield immense differences.Keywords
secondary school teacher training in mathematics, curriculum, content

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri