Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FRANK STELLA VEÜÇ BOYUTLU NESNELERİ
(FRANK STELLA AND HIS THREE-DIMENSIONAL OBJECTS )

Author : Bülent BULDUK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 751-756
    


Summary

20. Yüz Yılın ilk çeyreği Batı sanatına yön veren avangard çıkışların yaşandığı bir sürece işaret eder. Kübizm, Fütürizm, Dada vb. sanat hareketlerinin geleneksel sanata yönelik köklü itirazları vardır. Görme biçiminin değişmesi, nesne odaklı sanat anlayışı ve düşüncenin sanat pratiklerine dahil edilmesi gibi bir takım meseleler bu dönemin kırılma noktaları olmuştur. 1960’lı yıllara geldiğimizde ise bu mirası bir çok sanatçı ve sanat hareketi olumlu anlamda olabildiğince esnetmiştir. Dönemin önemli sanat akımlarından olan Minimalizm ‘’az çoktur’’ anlayışıyla yola çıkmıştır. Bu kavramı üç boyutlu nesneler üretmek için başarılı bir şekilde kullanmıştır. Akımın önemli temsilcilerinden olan Frank Stella Minimalizmin indirgemeci ve sade dilini özel nesneleri ile kişiselleştirmiştir. Stella ürettiği nesneleri mekana entegre etmiştir. Soyut dışavurumculuğun aşırı kişisel jestlerini eleştirmekle işe başlayan Stella bu bağlamda ne resim ne de heykel kategorisine dahil edemeyeceğimiz çalışmalar üretmiştir.Keywords
Stella, Minimalizm, Nesne, Sanat

Abstract

The first quarter of the 20thcentury is characterized as a period of avant-garde manifestations that shaped the future of Western art. Art movements such as Cubism, Futurism, Dadaism, and so forth have radically opposed traditional art. Issues like the shift in ways of seeing, the object-oriented insights of art, and the inclusion of concept into art praxes have been the breaking points of this period. Many artists and art movements in 1960shave transformed this legacy positively as far as it could go. Minimalism, one of the significant art movements of this era, is based on the ideathat“less is more”. Minimalism has made use of this idea successfully in order to create three-dimensional objects. Frank Stella, a prominent member of this movement, has personalized Minimalism’s reductionist and simple language via his special objects, which he has integrated into space. Stella, who started by criticizing the extremely personal gestures of abstract expressionism, has produced artworks that can be categorized neither as painting nor sculpture.Keywords
Stella, minimalism, object, art

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri