Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK İSLAM DÖNEMİNE AİT ŞANLIURFA MÜZESİNDE YER ALAN BİR KAÇ MADENİ ESER ÖRNEĞİ
(EXAMPLES OF SEVERAL METAL WORKS OF TURKISH ISLAMIC PERIOD IN ŞANLIURFA MUSEUM )

Author : Ufuk ELYİĞİT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 741-750
    


Summary

Geçmişte yaşamış olan toplumların izlerini gelecek nesillere aktarmada yazılı kaynaklar kadar, el sanatları ürünleri de önemlidir. Bu el sanatı ürünlerinin arasında önemli bir yere sahip olan madeni eserler, kullanılan ham maddenin dayanıklılığından ötürü günümüze diğer el sanatı ürünlerinden daha fazla sayıda gelebilmiştir. El sanatı ürünleri yapıldığı dönemin form ve süsleme ile malzeme ve yapım tekniği gibi özelliklerini yansıtması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Geçmiş dönemlerde yaşamış olan toplumlara ait gerek maddi kültür kalıntılarını gerekse günlük yaşam pratiklerini gözler önüne sererek, geçmiş ve gelecek kültürler arasında bir köprü vazifesi gören müzeler, önemli bir işleve sahip kurumlardır. Müzelerde çeşitli sergi salonları ve vitrinler de sergilenen el sanatı ürünleri çerisinde değerlendirilen madeni mutfak kapları, kullanıldıkları dönemin kültürel yapısını ve yaşam biçimleri ile mutfak alışkanlıklarını günümüze de taşımaları sebebiyle etüt değeri olan önemli birer materyal durumundadırlar. Çalışmamızın temel amacı, geçmiş kültürlerin yaşayış biçimlerini, sosyal ve kültürel alışkanlıklarını yansıtan bu el sanatı ürünlerini Şanlıurfa müzesinde sergilenen eserler üzerinden anlatmaya çalışmak ve böylece günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneğin yaşatılmasına yönelik gerekli ilgiyi uyandırmaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Maden Sanatı, El Sanatları, Madeni Mutfak Kapları.

Abstract

Handicraft products, as well as written sources, are important in transferring the traces of communities lived in the past to the next generations. Metal works, which have an important place among theses handicraft products, have reached the present day in greater numbers than other handicraft products due to the durability of the raw material used. Handicraft products have a very important place in terms of reflecting the characteristics of the period in which they were made, such as form and decoration, material and production technique. Museums that function as a bridge between the past and future cultures by displaying both material cultural remains and daily life practices of the communities that lived in past periods are the institutions with an important function. Metal kitchen utensils, which are considered among handicraft products exhibited in various exhibition halls and showcases in the museums, are important materials with survey value since they bring the cultural structure and lifestyle and kitchen habits of the periods in which they were used to the present. The main aim of our study is to attempt to describe these handicraft products, which reflect the forms of life, social and cultural habits of past cultures, through the works exhibited in Şanlıurfa museum and thus to arouse the necessary interest to keep this tradition, that has begun to disappear today, alive.Keywords
Keywords: Metal Art, Handicrafts, Metal Kitchen Utensils.

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri