Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1983 GENEL SEÇİMİ VE SEÇİM SONRASI DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA GELİŞMELER
(1983 GENERAL SELECTION AND DEVELOPMENTS OF FOREIGN POLICY AFTER SELECTION )

Author : Ayşe ERKMEN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 730-740
    


Summary

12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyan Milli Güvenlik Kurulu ilk iş olarak, her kademede siyasi faaliyeti yasaklamıştır. Faaliyetleri durdurulan siyasi partilerin tümü 16 Ekim 1981 tarihli siyasi partilerin feshine dair kanunla kapatılmıştır. Böylece ülkeyi Milli Güvenlik Kurulu yönetmiştir. Bu süreç 1982 Anayasası kabul edilip arkasından Nisan 1983’te kabul edilen siyasi partiler yasası ve Haziran 1983’te kabul edilen seçim yasasının yürürlüğe girmesi ile son bulmuştur. Bu yasaların yürürlüğe girmesi ile demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler kurulmaya başlamıştır. Milli Güvenlik Kurulu, kurulan siyasi partilerden üçüne 1983 genel seçimine katılma iznini vermiştir. Partilerin kuruluş aşamasında ve seçim kampanyası sürecinde Milli Güvenlik Kurulu’nun siyasi partiler üzeride baskısı sürmüştür. Bu durumun partilerin dış politika ile ilgili vaatlerini belirlemelerinde de etkili olduğu söylenebilir. Çünkü siyasi partiler dış politika vaatlerini çok kısa olarak açıklamıştır. Seçime katılan partiler, Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi idi. Çalışmanın amacı 1983 genel seçimine katılan siyasi partilerin dış politika ile ilgili vaatlerini araştırmaktır. Seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dış politika konusunda kabul edilen kanunları tesbit etmektir.Keywords
Türkiye Cumhuriyeti, Komşu ülkeler, Orta Doğu, Batı ülkeleri

Abstract

On September 12, 1980, the National Security Council, which seized power on behalf of the Turkish Armed Forces, forbade political activity at all levels. All of the political parties whose activities were suspended were closed with the law on termination of political parties of 16 October 1981. Thus, the country was directed by the National Security Council. This process ended with the adoption of the Constitution of 1982 and the enactment of the political party law adopted in April 1983 and the electoral law adopted in June 1983. With the enactment of these laws, political parties, which are indispensable elements of democratic political life, started to be established. The National Security Council has allowed three of the established political parties to participate in the 1983 general election. During the establishment phase of the parties and during the election campaign, the pressure of the National Security Council on political parties continued. It can be said that this situation is also effective in determining the promises of the parties about foreign policy. Because the political parties explained the foreign policy promises very briefly. These parties were the Motherland Party, the Populist Party and the Nationalist Democracy Party. Parties participating in the general election were the Motherland Party, the Populist Party and the Nationalist Democracy Party. The aim of this study is to investigate the promises made by political parties participating in the 1983 general election on foreign policy. Second purpose; 17. Period of Turkey's Grand National Assembly is to investigate the laws adopted in foreign policy.Keywords
Republic of Turkey, Neighboring countries, Middle East, Western countries

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri