Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MENKUL KIYMETLER BORSASINA ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER
(THE IMPACTS OF MACROECONOMİC FACTORS ON STOCK MARKETS )

Author : Hakan YILDIRIM  & Gökmen KANTAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 986-994
    


Summary

Hızla değişen küresel şartlar ve makroekonomik dengeler hisse senedi fiyatlarına etki etmekte ve bu durumda yatırımcıların alım satım kararlarında büyük ölçüde değişikliklere sebep olmaktadır. Bu sayede hem menkul kıymet borsaları hem de yatırımcı kararları yön bulmaktadır. Hisse senedi alım satım kararına etki eden faktörlerden bir diğeri de yatırımcıların yapmış oldukları temel ve teknik analiz gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler yardımıyla yatırımcılar menkul kıymetlerin fiyat aralıklarını ve trendlerini belirlemeye çalışırlar ve bu yönde alım satım yaparlar. Dolayısıyla bu çalışmada gerek menkul kıymet borsalarını gerekse yatırımcı kararlarını etkileyen faktör ve analizlerin önemi vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmada menkul kıymet borsaları tarihi ve mahiyeti, hisse senedi yatırımların da kullanılan analizler ile menkul kıymet borsasına etki eden makroekonomik faktörlerden bahsedilmiştir.Keywords
Menkul Kıymetler Borsası, Yatırım Analizleri, Finansal Yatırım

Abstract

Rapidly changing global conditions and macroeconomic balances affect stock prices, which in turn cause large changes in investors' trading decisions. In this respect both securities exchanges and investor decisions find direction. Another factor affecting the stocks's purchase and sale decision are basic and technical anlaysis that investors have made. With the help of these methods investors try to determine the price ranges and trends of the securities and according to this, they do businesses. Therefore, in this study, it is emphasized the importance of factors and analyzes that affect securities stocks and investor decisions. History and nature of securities exchanges, analyzes used in stock investments and the macroeconomic factors affecting the stock market are mentioned in this research.Keywords
Security Market, Investment Analysis, Financial Investment

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri