Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜLTECİ KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK KOZMOPOLİTANİZM
(COSMOPOLITANISM AS A SOLUTION FOR REFUGEE CRISIS )

Author : Umut DAĞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 677-682
    


Summary

Yaşadığımız dönemde karşımıza büyük bir sorun ve kriz olarak çıkan mülteci problemi yeni bir sorun değildir. Özellikle birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra ülkesini terk etmekte zorunda kalan milyonlarca insanın maruz kalmış olduğu ve hala bugün devam eden ciddi bir problemdir. Mülteci krizi ya da sorununun temelinde esasında bir ülkedeki iç savaş ya da ülkeler arasında çıkan savaşlar neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi bugün bu soruna karşı ya sınırlarını kapatmakta ya da olabildiğince az mülteciyi ülkelerine kabul etmektedir. Bu tarz yaklaşımlar mülteci krizini daha da derinleştirmekte ve çözüm olamamaktadır. Bu çalışmada bu tür önlemlerin kesinlikle sorunu çözmediğini ve ayrıca temel evrensel insan haklarını ihlale yol açtığı tartışılacaktır. Mülteci krizinin felsefe tarihinde ilk defa Stoa felsefesinin kullanmış olduğu ve sonrasında Aydınlanma felsefesinin önemli filozoflarından biri olan Immanuel Kant tarafından geliştirilmiş olan kozmopolitanizm “dünya yurttaşlığı” düşüncesi temelinde bir çözüme kavuşturulacağı fikri öne sürülecektir.Keywords
Mülteci Krizi, İnsan Hakları, Kozmopolitanizm, Stoa Felsefesi, Ahlak

Abstract

Refugee crisis which comes forth as a big problem in these days is not a new question. Especially, after the first and second world war, millions of people had been forced to leave their country as refugees and this problem has been continued today. The main reason behind the refugee crisis is the civil war in a country or wars between states. Many European countries either close their borders or accept few refugees in the face of this problem. Such approaches deepen the refugee crisis and would not be solution. In this study, it has been claimed that taking this kind of measures does not solve this problem and it violates the basic human rights. It will be suggested that the refugee crisis basically could be solved by means of the idea of cosmopolitanism which was first used by Stoic philosophy in the history of philosophy and then improved by Immanuel Kant who is one of the main philosophers of enlightenment philosophy.Keywords
Refugee Crisis, Human Rights, Cosmopolitanism, Stoic Philosophy, Ethics

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri