Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEÇKİN SİYASİ KÜLTÜRÜ ANALİZİ İÇİN BİR ANAHTAR: DAVRANIŞLARA ODAKLANMAK
(A KEY FOR ANALYZING ELITE POLITICAL CULTURE: FOCUSING ON BEHAVIORS )

Author : Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 649-655
    


Summary

Modern anlamda ilk olarak Almond’un ortaya koyduğu, daha sonra Verba ile birlikte geliştirdikleri siyasi kültür tanımlamalarına baktığımızda, bireylerin siyasete dair yönelimlerini ve tavır alışlarını belirleyen bir kavram olduğu görülmektedir. Alanda hâkim olan bu öznelci yaklaşıma paralel olarak, konu üzerindeki araştırmalar da çoğunlukla anket metodu kullanılarak kitle siyasi kültürü konusunda olmuştur. Üzerinde çok daha az çalışma olan ‘’seçkin’’ siyasi kültürü ise, ilk olarak Putnam tarafından kavramlaştırılmış ve çalışmada profesyonel siyasetçiler, yani Meclis Üyeleri, seçkin olarak alınmıştır. Bu noktada Pye’ın önemle vurguladığı, seçkin siyasi kültürü üzerine çalışabilmek için, kitleninkinden farklı olarak, seçkinlerin “ideoloji”lerine odaklanılması önermesinin altını çizmek gerekir. Putnam da bu önermeleri izleyerek çalışmasında seçkinlerin ideolojik özelliklerine odaklanmış ve anket metodu yerine mülakat / röportaj tekniğini kullanarak seçkinlerin siyasi kültürlerinin temel öğelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak; Putnam’ın kullandığı metotla Tucker’ın işaret ettiği “ideal siyasi kültür” özelliklerinin ortaya konabileceği açıktır. Bu eksikliğin giderilebilmesi, yani “gerçek siyasi kültür” özelliklerine ulaşabilmek için seçkinlerin parlamentolardaki “sözel davranışlarının” söz konusu kavramlaştırmaya dâhil edilerek ideolojilerine odaklanmak, anket ve mülakat tekniklerinin gerçekleştirildiği ortamlar göz önüne alındığında, çok daha tutarlı görünmektedir.Keywords
Siyasi Kültür, Öznelci, Kitle, Seçkin (Elit), İdeoloji

Abstract

When one looks at definitions of the concept of political culture, firstly proposed by Almond and later developed in cooperation with Verba in a modern sense, the concept seems to be as determiner of orientations and attitudes of individuals towards politics. In accordance with this dominant subjectivist conceptualization in the field, most of the works focused on mass political culture by employing survey method. Regarding ‘’elite’’ political culture upon which there were very limited works, it was conceptualized by Putnam for the first time and elite was taken as professional politicians. At that point, Pye’s proposition that to work on elite political culture, distinct from the mass, one must focus on ideologies instead of employing survey methods should be underscored. Putnam, too, focused on elite’s ideological affinities by applying interview method in order to reach basic characteristics of elite political culture. In sum; it is clear that employing interview method instead of survey may provide “ideal political culture” rather than “real political culture”. To override these shortcomings, inserting verbal behaviors of the elites in the parliaments into conceptualization seemed to be much more consistent.Keywords
Political Culture, Subjectivist, Mass, Elite, Ideology

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri