Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRACTATUS’TA MANTIĞIN NELİĞİ SORUNU
(THE PROBLEM OF THE ESSENCE OF LOGIC IN TRACTATUS )

Author : İmran Khan MAGSİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 645-648
    


Summary

Bu makalemizde Wittgenstein’in mantığının mahiyetini ve gerçeklik karşısındaki konumunu inceledik. Bu çerçevede, Wittgenstein’ın mantık hakkındaki temel görüşlerine yer verdik ve bu görüşler arasında mantığın dil ve dünya ile olan bağlantısı, mantığın sınırları, aşkınlığı gibi konuları analiz ettik. Wittgenstein şüphesiz analitik felsefesinin ikinci devresini oluşturan önemli bir isimdir. Wittgenstein felsefesi Kant’ın felsefesine benzerlik gösterir. Kant düşüncenin sınırlarını çizmeye çalışırken, Wittgenstein düşünce yerine dilin sınırlarını çizmeye çalışmıştır. Bu da aslında düşüncenin sınırlandırılmasının dolaysız bir yöntemdir. Wittgenstein’ın dilin ve dolayısıyla da düşüncenin sınırlarını çizmesinin amacı söylenebilen ile söylenemeyeni birbirinden ayırmaktır. Wittgenstein böyle yapmakla felsefenin problemlerine bir çözüm getirdiğine inanıyor. Çünkü ona göre felsefenin problemlerinin ana kaynağı dilin mantığının yanlış anlaşılmasıdır. Bu makalede bizim yapmaya çalıştığımız ise Wittgenstein’da mantığın ne’liği sorununu ele alıp onu değerlendirmektir.Keywords
Mantık, Dil, Dünya, Tanrı

Abstract

In this article, we are going to discuss the essence of logic and its importance in Wittgenstein from the perspective of reality. For this reason, Wittgenstein’s basic views concerning logic have been discussed. The connection of logic between language and the World, the border lines of logic and its transcendentality are some of the main topics. İndeed Wittgenstein is an important figure who constitutes the second period of the Analitic Philosophy. Wittgenstein’s philosophy has some similarities with the Kantian Philosophy. Kant tried to limit the thought, whereas Wittgenstein tries to limit the language, instead of limiting thought. This, in reality, is also an effort to limit the thought through language. The main reason why Wittgenstein tries to limit the language and hence the thought is to separate the sayable and the unsayable. İn this way, Wittgnestein thinks that he has brought a solution to all the problems that Philosophy has been dealing with. Because according to him, all of these philosophical problems have arisen from the misunderstanding of the logic of language. İn this article, Our aim is to discuss the problem of logic in Wittgenstein.Keywords
Logic, Language, World, God

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri