Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE KOSOVA'DA TÜRK VARLIĞI
(YESTERDAY AND TODAY TURKISH PRESENCE IN KOSOVO )

Author : Uğur SEZER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 637-644
    


Summary

Kosova coğrafi olarak Balkan Yarımadasının Güneydoğu Avrupa sıradağlarının arasında yer almaktadır. Bölgede Slav göçlerinin yapılmasının sonucunda önce Bulgarlar ardından Sırplar güç sahibi olmuşlardır. Sırbistan’da zamanla idare zayıflamış ve Sırp Prensi olan Lazar Hrebeljanovic ile Osmanlı Sultanı I. Murad arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yaşanan I. Kosova Savaşı ile Kosova Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiştir. Türklerin bölgedeki yerleşik düzenleri ise bu dönemde ticaret erbabı ve resmî görevlilerin Kosova’daki kasabalara yerleşmeleri ile başlamıştır. Böylece Kosova’nın demografik yapısının da değiştiği bilinmektedir. Bu çalışmada Kosova coğrafyasının Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girişi ve Kosova’da bulunan Türk varlığı araştırma konusu edinilmiştir.Keywords
Kosovalı Türkler, Kosova, Osmanlı Devleti, Balkan Yarımadası.

Abstract

Kosovo is geographically located between Southeast European mountain chain of Balkan Peninsula. As a result of the Slavic migrations in the region, first Bulgarians and then Serbians have attained power. The ruling power has weakened in Serbia in progress of time and Kosovo has come under the domination of Ottoman State after the First Kosovo War made between Lazar Hrebeljanovic and Ottoman Sultan I. Murad in June 28, 1839. The permanent settlement of Turks has begun with the settlement of Ottoman traders and officials to the towns in Kosovo during this period. It is known that the demographical structure of Kosovo has changes for this reason. In this study, the domination on Kosovo by Ottoman State and Turkish presence in Kosovo have mentioned as the research subject.Keywords
Kosovan Turkish, Kosovo, Ottoman State, Balkan Peninsula.

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri