Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORSADA İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNDE 2012-2016 DÖNEMİ KARLILIK ANALİZİ
(PROFITIBIALITY ANALYSIS OF INSURANCE COMPANIES QUATED ON STOCK EXCHANGE MARKET IN THE PERIOD OF 2012-2016 )

Author : Servet ÖNAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 587-598
    


Summary

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinin 2012-2016 yılları arasındaki karlılıklarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada karlılık ve sermaye yapısı oranları kullanılarak oran analizine başvurulmuştur. Bu yolla sigorta şirketlerinin karlılıkları, finansal sağlamlığı ve finansal performanslarındaki değişim değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre hayat sigortası şirketleri genel olarak hayat dışı sigorta şirketlerinden daha yüksek karlılık ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, hayat dışı sigorta şirketlerinin 2015 yılında karlılık oranlarında ciddi bir düşüş görülmüştür ve sigorta şirketlerinin finansal performansı hızla iyileşmiştir.Keywords
Sigorta Sektörü, Sigortacılıkta Karlılık, Oran Analizi

Abstract

In this study, it is aimed that the profitibiality of insurance companies listed on Istanbul Stock Exchange is evaluated comparatively in a period between between the years of 2012-2016. In this study, ratio analysis is applied by using the profitibility ratios and capital adequacy ratios. In this manner, profitibiality, financial strengts and the change of financial performance of the insurance companies has been evaluated. According to the results of the analysis, life insurance companies has a higher average profitibiality rate than non-life insurance companies. Moreover, non-life insurance companies experienced a dramatic decrease in the profitibiality ratios in 2015 and their financial performance recored quicly in the year of 2016.Keywords
Insurance Sector, Financial Analysisi, Ratio Analysis

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri