Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADA YATIRIM TEŞVİKLERİ ÖRNEK UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
(İNVESTEMENT İNCENTİVES İN WORLD EXEMPLARY EMBODİMENTS OF AND PRACTİCE İN TURKEY )

Author : Lamiha ÖZTÜRK  & Muhammed ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 815-825
    


Summary

Bu çalışmamızda yatırım teşvikleri konusunda başarıyı yakalamış ülke örnekleri incelenmiştir. Bu ülkelerdeki teşvik sisteminin hukuki alt yapısı, destek unsurları ve teşvik sisteminin amacı üzerinde durulmuştur. Başarının yakalanmasında destekleyici diğer unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye’ teşvik sisteminin destek unsurları, amacı ve uygulaması üzerinde durulmuştur. Başarıyı yakalamış ülkeler ile benzer ve farklı yönlerinin karşılaştırılabilmesi hedeflenmiştir. Son olarak bu çalışmadan sonuçlar çıkarılmıştır.Keywords
Yatırım, teşvikler, yatırım destekleri

Abstract

In this study, examples of successful investment incentives were examined. The legal infrastructure of the incentive system in these countries, the support elements and the purpose of the incentive system are emphasized. Attempts have been made to identify other supporting factors in the capture of success. Later, Turkey 'support elements of the incentive system, focused on the purpose and application. It is aimed to compare similar and different aspects with successful catch-up countries. Finally, the results have been drawn from this study.Keywords
Investment, Incentives, Investment Supports

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri