Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KABARTMA ŞEKİL VE AMBLEMLERİN SAĞLIK VE HASTALIKLA İLGİLİ TOPLUMSAL MESAJLARI
(EMBLEMS ABOUT WİTH HEALT AND İLNESS ARE REFER TO GİVE SOCİETAL MESSEGE )

Author : Recep CENGİZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 566-572
    


Summary

Çoğu zaman mitolojik özelliklere sahip olduğunu düşündüğümüz geyik, yılan, leylek ve güvercin gibi hayvan tasarımlarının gerçek bir çok olayları ve yerleri tanıtmak amacıyla toplumsal iletişim için birer araç olarak kullanıldıkları görülmektedir. Araştırmada, geleneksel tıp alanında tedavi edici varlık karekterini, etinin çeşitli terkiplerde tüketilmesi yoluyla sağladığına inanılan geyiğin ve güvercinin, iç güdüleriyle salgın hastalıkların yaygınlığına/yayılacağına dikkat çektiğine inanılan yılanın ve leğleğin çeşitli fiziki mekanlara figür olarak kullanılmasının verdiği mesajlar geleneksel düşünce bağlamında sağlık sosyolojisi açısından teorik olarak ele alınmıştır. Çalışmamızda “Darü’l-Hayr Medresesi”nde görülen geyik figürü, “Büyük Hamam”ı temsil eden güvercin figürleri ve Leylekli köprü üzerindeki yılan ve leylek figürlerinin tıbbi açıdan verdiği mesajlar teorik olarak değerlendirilmektedir.Keywords
İslam, tarih, yılan, geleneksel tıp, mesaj

Abstract

İt is seen that the designs of such animals as deer, snake, stork and pigeon, which we mostly think possess only mytholigical features, have been used as figürs each in order to introduce many real events and places. In the study, we will therotically take up, in respect of traditional idea, the messages implied by deer and pigeon, which are believed to provide their therapeutical charecter in traditional medicine through the consumption of their meats in a variety of compounds, and by snake and stork, which are believed to draw attention to the implication that epidemic diseases will break out by their instincts. Accordingly, we vill firstly evaluate therotically the functions and medical messages of “Dar’ül Hayr medressah” together with its taps inside, which is a place where deer was used as an figür, “the Geat Public Bath”, where there is the figure of pigeon representing water believed to have curative effects, as well as a number of bridges and fountains, where this sort of animal figures were used. Secondly, we will try to present, together with their contents, all the places where the figures belonging to the so-called animal, along with a slide show.Keywords
history, islamic, snake, stork, pigeon, traditional medicine medical messages

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri