Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1930’LARIN DÜNYASINDA TÜRK TARİH TEZİNİ ANLAMAK VE TARİH IV KİTABI ÖRNEĞİ
(UNDERSTANDING THE TURKISH HISTORY THESIS IN THE WORLD OF 1930S AND THE SAMPLE OF TARIH IV BOOK )

Author : Hacer KARABAĞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 556-565
    


Summary

Tarih, insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir. Fakat çağdaş dönem keskin bir şekilde bu mücadeleyi genişletmiştir. İnsan şimdi yalnızca çevresini değil, kendisini de anlamaya ve etkilemeye çalışmaktadır. Bu durum hem akla hem de tarihe yeni bir boyut eklemiştir. Bu çalışmada ilk olarak, millet-inşa süreci ile ilgili geliştirdikleri milliyetçilik kuramları ile Benedict Anderson ve Anthony D. Smith'in düşünceleri üzerinden kuramsal bir giriş yapılacak, ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin bu süreci nasıl geçirdiği anlatılacaktır. Daha sonra ise, Türk Tarih Tezi'nin içeriği ve işlevinden bahsedilecek ve son olarak da ön çalışmasına 1929 yılında başlanmış ve 1931 yılında yayımlanmış dört ciltlik lise tarih kitabı Tarih'in dördüncü cildi, Tarih IV kitabı, bu bağlamda incelenecektir.Keywords
Tarih Eğitimi, Milliyetçilik, Tarih IV Kitabı.

Abstract

History is a long struggle that the human being makes by using his/her mind to understand his/her surrounding and to influence it. However, modern era has expanded this struggle severely. Now human being is trying to understand and influence not only his surroundings, but also himself/herself. This situation has added a new dimension both to mind and to history. In this study, firstly, a theoretical introduction will be made over the thoughts of Benedict Anderson and Anthony D. Smith by nationalism theories that they developed regarding the nation-building process, and then, the fact how Turkey has got through this process in the first years of Republic will be explained. Afterwards, will be mentioned of the content and function of the Turkish History Thesis, and finally the fourth volume, the book Tarıh IV, of the high school history book History of four volumes, of which its preliminary study was started in the year 1929 and published in the year 1931, will be examined within this context.Keywords
History Education, Nationalism, Tarıh IV Book.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri