Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM YAKLAŞIMI: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
(LEAN MANAGEMENT APPROACH IN HEALTHCARE SERVICES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS )

Author : Yasin ÇİLHOROZ  & İlknur ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 540-555
    


Summary

II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla ilk olarak kendisini Japon otomotiv sektöründe gösteren ve daha sonra tüm dünyada kabul gören bir yönetim yaklaşımı olan “Yalın Yönetim” temelinde işletmelerde gerçekleştirilen süreçlerdeki israfın (muda) ortadan kaldırılmasını ve tüm süreçlerin kullanıcılar için iyileştirilmesini barındırmaktadır. Zamanla hemen hemen tüm sektörlerde uygulama alanı bulan bu yaklaşım sağlık sektöründe de yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanmış ve hem hastaneler hem çalışanlar hem de hastalar için olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim yaklaşımı ile ilgili yayınlanmış makalelerin belirli parametreler kullanılarak incelenmesini amaçlayan bu çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede literatürün makroskopik olarak incelenmesi sağlanmakta ve belirli bir araştırma alanı içerisindeki bilimsel çıktıların özellikleri ve gelişim süreci takip edilebilmektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, sağlık hizmetlerinde yalın yönetim yaklaşımının ele alındığı en fazla makalenin 2017 yılında ve İngiltere’de yayınlandığına ulaşılmıştır. Ayrıca, bu alanda en çok yayın kabul eden derginin de Journal Of Health Organızation And Management olduğu da bulunmuştur. Her ne kadar son yıllarda sağlık hizmetlerinde yalın yönetim yaklaşımı ile ilgili yayınlanan makale sayısı artsa da bu yaklaşımın daha çok kabul görebilmesi için sağlık kurumlarına, çalışanlarına ve hastalara olan faydalarının ortaya konulduğu çok daha fazla çalışmanın yapılması önemli görülmektedir.Keywords
Yalın yönetim, Sağlık hizmetleri, Bibliyometri

Abstract

Introduced for the purpose of overcoming the challenges emerging after World War II, Lean Management, a management approach that first showed itself in the automotive sector in Japan and after that has been accepted throughout the world, is based on the elimination of waste in the processes carried out in companies and the improvement of all processes for users. Over time, this approach which applied in almost all sectors, has also been applied in the healthcare services and positive results have been obtained for hospitals, employees and patients. In this study a bibliometric analysis method has been used with a view to examine the published articles about lean management approach in healthcare services by using certain parameters. In this view, the literature has been examined macroscopically and the characteristics and development process of scientific outputs within a specific research area can be followed. As a result of the analysis carried out, it has been reached that the largest number of article on lean management in healthcare services has been pubished in 2017 and most of them are in England. In addition, it has also been found that the journal named Journal of Health Organization And Management is the journal which has been published articles at most in this area. Although the number of publishing articles on lean management approach in healthcare services has increased in recent years, it has been seen important to make much more studies exhibited their benefits on health institutions, their employees and patients.Keywords
Lean management, Healthcare services, Bibliometrics

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri