Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOBİLERDE KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ VE UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
(THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONALIZATION FOR MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, THE EXAMPLE OF USAK ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE )

Author : Mesut ATASEVER  & Eser YEŞİLDAĞ & Necla KUDUZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 499-512
    


Summary

Kurumsallaşan işletmeler, belli bir düzende, kişilere (girişimci, yönetici, çalışan) bağlı olmayan yöntemlerle yönetilen, belli kuralların geçerliliğinin sürekli olduğu işletmelerdir. Bu işletmeler daha uzun ömürlüdürler, daha verimli çalışırlar ve çalışanların geleceğe bakışı daha güvenlidir. Üretilen mal ve hizmet bakımından da kaliteli çıktılar üretirler. Bu çalışmanın amacı; Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin kategorize edilerek, KOBİ kategorisine giren (25-250 arasında işçi çalıştıran işletmeler), işletmelerin belirlenmesi, daha sonra bu işletmelerde belli kriterlere göre kurumsallaşma düzeyinin tespitinin yapılması, kurumsallaşmamış, henüz kurumsallaşması tamamlanmamış işletmelere kurumsallık ihtiyacı konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. Uşak organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler, kurumsallık yönünden araştırılıp incelenecektir. Bu çalışmanın kapsamı, kurumsallaşma ihtiyacının tespiti aşamasıdır. Bu çalışma aynı alanda diğer dayanak noktası olarak katkı sağlayabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın önce Uşak ekonomisine, daha sonra ülke ekonomisine bir düzen ve disiplin açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kurumsal işletmelerin sosyal sorumluluk duyguları, çevreye katkı istekleri daha yüksek olacağından bir taraftan üniversite öğrencileri, kurumsal işletmelerden staj imkânı ve deneyim olarak yaralanacaklar, diğer taraftan müşteriler ve potansiyel müşteriler kurumsal işletmelerin yarattığı güven ortamından mutlu olabileceklerdir. Uzun ömürlü ve belli bir düzen içinde işleyen işletmeler yeni girişimlere de olumlu örnek olarak ekonomiye önemli bir ivme kazandırabileceklerdir.Keywords
Kurumsallaşma, Yönetim, Verimlilik, Uşak

Abstract

Establishing institutions, businesses, and in a particular order, individuals (entrepreneurs, managers, staff) in ways that are not affiliated with managed businesses where the validity of certain rules is fixed. These businesses are more long-lasting they are, operate more efficiently, it is safer to look into the future employees. Produce quality output in terms of manufactured goods and services. The purpose of this study is; Establishment of companies in the Uşak Organized Industrial Zone by categorizing the enterprises into SME categories (enterprises employing workers between 25-250), determination of the level of institutionalization according to certain criteria in these enterprises and establishment of awareness about the necessity of institutionalization in enterprises that are not institutionalized yet. Medium-sized enterprises operating in the industrial area of Uşak will be explored and examined in terms of institutionalism. The scope of this work is the stage of determining the need for institutionalization. This work may contribute to the same area as the other focal point. Therefore, it is thought that this study will contribute firstly to Uşak economy and then to the economy of the country in terms of order and discipline. As the corporate social responsibility feelings will have a higher contribution to the environment, university students and institutional investors will be trained as internship opportunities and experience. On the other hand, customers and potential customers will be happy with the trust created by corporate enterprises. Enterprises that operate in a longevity and in a certain order will be able to gain important momentum as a positive example for new enterprisesKeywords
Institutionalization, Management, Productivity, Usak

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri