Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EVALUATION OF THE URBAN AGRICULTURE AS URBAN ECOSYSTEM SERVICES ABOUT THE MITIGATING EFFECTS AT CLIMATE CHANGES
(KENTSEL TARIMIN KENT EKOSİSTEM SERVİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ HAFİFLETİCİ ETKİLERİ )

Author : Neslihan DEMİRCAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 485-491
    


Summary

Kentleşme ve giderek artan kent nüfusundaki haraketliliğin etkisi ile son yıllarda kentsel tarım kavramı önem kazanmaya başlamıştır.

Çarpık kentleşme ile beton yığını durumuna gelmiş kentlerde hava, su, gürültü, toprak kirliği gibi çevre sorunlarının artması ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile kent yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Kent çeperindeki verimli tarım topraklarına sanayi ve yerleşim alanlarının kurulması ile kentsel sürdürülebilirlik gerçekleşememektedir. Tarım arazilerinin azalması ile sağlıklı gıda güvenliği, sağlıklı gıda temini, bu gıdaların taşımacılığı ve çevre kirliliği ile ilgili kaygılar, kent ortamında tarımsal üretimin önemini arttırmaktadır.

Bu çalışmada; kentsel tarım uygulama modelleri ve bu modellerin, kent ekosistemine katkıları ve iklim değişikliğinin doğurduğu ekolojik ve çevresel olumsuz etkilerini hafifletici özellikleri ortaya konmaya çalışılarak,  Sürdürülebilir kentlerde kentsel tarımın önemine dikkat çekilmek amaçlanmaktadır.Keywords
kentsel tarım, ekosistem servisleri, iklim değişikliği

Abstract

The urbanization and the immense increasing population in cities had a stimulating effect on the urban agriculture at recent decades with utmost importance.

The failure in urbanization and the metropolis covered with streets of bitumen evokes the pollution of air, water and soil at the terrain. In addition to that, the misuse of agricultural areas mutilates the quality of urban life. The fertile surroundings at the cities are invaded by industrial facilities and settlements cause the urban sustainability to fade. As a result of the decrement in useful agricultural lands, the food security, hygienic maintenance, the transportation of the crops and complaints about the highly disruptive pollution increase the need of a successful and efficient agricultural production in urban life.

Throughout this workshop, the urban allotment models in the global World and further researches about the benefits of the allotments to the local ecosystem and the negative aspects of climate shifts are revealed. Fort his instance, it is crucial to highlight the utmost importance of the sustainable urban cities for the presence of allotment gardens and further developments in urban agriculture.Keywords
urban agriculture, ecosystem services, climate change

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri