Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE DENETİM VE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR
(Governance In Turkey And Independent Regulatory Organizations )

Author : Mehmet Emin YAŞAR  & Fadime KORKUT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 40-52
    


Summary

Denetim işlevi, kalkınmanın, sosyal refaha ulaşmanın, hesap verme ve sorumluluk ilkelerine dayalı çağdaş demokratik yönetim yapısına kavuşmanın etkili bir aracıdır. Çalışmada, Türkiye’de ve dünyada BİO’lar (Bağımsız İdari Otoriteler) ve onları ortaya çıkaran sebepler ile, faaliyet gösterdikleri alanlardan bahsedilmiş, bu alanlardaki etkililikleri ve gereklilikleri tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, denetimin tarih içerisinde ve ülkeden ülkeye gösterdiği gelişimin incelenmesi, küreselleşme sürecinde denetimin kazandığı yeni boyutları irdeleyerek bu süreçte devletin üstlendiği yeni rolleri ve sorumulukları tanımaktır. Bu yeni rol ve sorumlulukların bir gereği ve işlevi olarak ortaya çıkan Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici kuruluşları, yönetişim ve denetimin bir fonksiyonu olarak dünyadaki örnekleri ile birlikte incelemektir. Çalışmada, BİO’ların devletin görevlerinde ve niteliklerinde meydana gelen dönüşümün doğal bir sonucu olduğu, piyasa ekonomisinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde işlemesi, bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli olduğu, Türkiye’de ve dünyada yoğun bir uygulama alanı bulduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Bağımsız Düzenleyici Kuruluşlar, Bağımsız Denetleyici Kuruluşlar, Denetim, Yönetişim

Abstract

The function of control is an effective means of achieving modern democratic governance based on the principles of accountability, accountability and social refinement. In the study, in Turkey and in the world, the BİO (İndependent Administrative Authorities) and the causes that uncovered them and the areas in which they operate, their effectiveness and requirements in these areas have been discussed. The aim of the study is to examine the progress of the control in terms of history and countries, dealing with the new dimensions of control in the globalization process and recognizing the new roles and responsibilities that the state has undertaken in this process. It examines Independent Regulatory and Supervisory Organizations, emerging as a function and a requirement of these new roles and responsibilities, with examples from around the world as a function of governance and control. In the study has come to the conclusion that occur of the BİO’s are a natural consequence of the transformation of the state’s duties and qualifications, it’s necessary for process the market economy in a healthy and balanced manner and protection of individual and social rights and freedoms, it has found an intensive application area in Turkey and in the world.Keywords
Independent Regulatory Organizations and Independent Supervisory Organizations, Supervision, Governance

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri