Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KISITLAR TEORİSİ DÜŞÜNCE SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI

Deniz taşımacılığı lojistik sektörünün en önemli unsurlarından birini oluşturmakta ve küreselleşen dünyamızda önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İşletmelerin ticaretlerini uluslararası boyutlara taşıması sonucu artan küresel taşıma ihtiyacı deniz taşımacılığının sürekli olarak gelişmesini ve büyümesini teşvik etmektedir. Bu çalışmada deniz taşımacılığının en önemli düğümlerinden biri olan liman süreçlerine Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri (KT-DS) uygulanmıştır.DS, mevcut sistemin daha verimli çalışmasını engelleyen her türlü sınırlamaları sistematik bir biçimde incelemek suretiyle ortaya çıkarmayı ve bu sınırlamaları çeşitli araçlar ile makul ve mantıklı çözümler üreterek ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. DS bu amaçları gerçekleştirmek için, Mevcut Gerçeklik Ağacı (MGA), Buharlaşan Bulut (BB), Gelecek Gerçeklik Ağacı (GGA), Ön Koşul Ağacı (ÖKA) ve Geçiş Ağacı (GA) tekniklerinden yararlanır. Çalışmada gemi yükleme/tahliye ve konteyner terminal süreçlerine KT-DS uygulanarak liman ve konteyner terminal süreçlerinin verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle MGA tekniği ile mevcut durum analiz edilerek sorunlar tanımlanmış, daha sonra istenmeyen etki olarak adlandırılan problemlerin ortadan kaldırılması için BB tekniğinden yararlanılmıştır. Problemlerin çözümü için tanımlanan enjeksiyonların uygulanması ile elde edilmesi planlanan durum GGA tekniği ile gösterilmiştir. Son olarak GA tekniğinden yararlanarak enjeksiyonların mevcut varsayımlar altında hayata geçiriliş planı sunulmuştur.Keywords
Lojistik, Kısıtlar Teorisi, Düşünce Süreçleri, Liman İşletmesi, Konteyner Terminali

References

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri