Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜÇ NESİL ALMANYA TÜRKLERİNİN DIŞLANMA – AYRIMCILIĞA UĞRAMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

1961 yılında başladığı işçi alımını 1973 yılında sonlandıran Almanya’da, bugün yaklaşık 2,8 milyon Türkiye kökenli insan yaşamaktadır. 60 yılı aşan bu göç süreci içinde en az üç nesil Almanya Türkü bu ülkeyi kendilerine yaşam alanı olarak seçmiş ve kalıcı hale gelmişlerdir. Geçen uzun süreye rağmen Almanya’daki Türk azınlık farklı tip ve seviyelerde dışlanmaya maruz kalmakta, ırkçı saldırılar vakayı adiye sayılmaktadır. Amacımız, göç süreci içinde gelişen üç neslin dışlanma istatistiğini, o nesle isabet eden bileşenlerle ilişkilendirip yorumlamaktır. Nicel araştırma deseni kullanılan çalışmada, Almanya’da yaşayan 316 kişiden anket formu ile veri toplanmış, nesil ile dışlanma deneyimi arasındaki ilişki anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, birbirinden farklı sosyal, kültürel, ekonomik ve pedagojik gerçekler içinde yetişmiş olan üç neslin, dışlanma deneyimlerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Bikültürel kimlikler üreterek, Alman Ulus devleti yapısı içinde entegre bir konum alan nesillerin, dışlanmaya daha fazla uğradıkları saptanmıştır.Keywords
Göç, Almanya göçü, dışlanma, ayrımcılık, üç nesil

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri