Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTLERDE KRİZ VE KRİZYÖNETİMİ, KRİZ VE KRİZ LİDERLİĞİNİN ÖNEMİ,COVİD-19 PANDEMİ KRİZ SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ

Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri, bulundukları çevreye uyum sağlayabilme ve iş yapma becerilerini çevrenin beklentilerine bağlı olarak düzenleyebilmelerine bağlıdır. Sürekli değişmekte olan çevre, bu değişimlere uyum sağlayamayan ve denge kuramayan örgütler büyük sorunlarla karşılaşırlar. Örgutlerin başarıları, önemli oranda bu tehlikeleri daha önceden fark edip değerlendirebilmelerine bağlıdır. Örgutler, kendi içinden veya dış çevresinden gelebilecek olan birçok tehditle karşı karşıya kalabilirler. Olumsuz etkiler nedeniyle örgüt yöneticilerinin tehditlerle başetme bilgi ve becerileri örgütler açısından büyük önem arz eder (Can, 2002). Örgütler, yöneticilerinin liderliğine, deneyimine, bilgi ve becerisine en fazla kriz dönemlerinde ihtiyaç duyarlar. Çünkü kriz sürecinde lider veya yöneticinin en önemli sorumluluğu örgütte krizi başarıyla önleyebilmektir.Yöneticiler örgütlerde beklenmeyen koşulları yönetmek ve sorunları çözebilmek için vardır. Bu sebeple yöneticilik, örgütlerde sorunları çözme ve yönetme sürecidir. Yönetici ise bu problemi önleyen kişidir. Dolayısıyla lider yöneticiler, özellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkarak kendilerini gösterirler (Peker&Aytürk, 2000). Bu çalışmada örgütlerde krizin özellikleri, krizin ortaya çıkış nedenleri ve örgütlerde kriz yönetme süreçlerinden bahsedilmiştir. Potansiyel kriz durumlarında örgütlerin krizi yönetme süreçleri incelenmiştir.Keywords
Kriz, Yönetici, Örgütsel Yönetim

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri