Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CUMHURİYET DÖNEMİNDE TUNCELİ’DE EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ

Eğitim insanlık tarihinin başlangıcından beri çeşitli şekillerde bireylerin yetiştirilmesinde önemli olmuştur. Zamana göre aileden başlayan ilk eğitim, inanç kurumlarında, devlet kurumlarında ve sanatla ilgili farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Dünyada ulus devletleri ve anayasal devlet sisteminde eğitim devletin asli görevleri arasında yerini almıştır. Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ile başlayan modern eğitim kurumları ve öğretmen yetiştirme döngüsü Meşrutiyet dönemlerinde artarak devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet modeli içerisinde ulusu inkişaf etmek için eğitime büyük bir önem verilmiştir. Ülkede öncelikle okur yazar oranını yükseltmek, tüm kademelerde okullaşma oranı yükseltmek, karma eğitime geçme, kırsal alanı kalkındırmak önemli hedefler arasında yer almıştır. Bu araştırmada Türkiye’de cumhuriyet süreci içinde Tunceli’de eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeler araştırılmıştır. Araştırmada Cumhuriyet Dönemi’nde Tunceli’de eğitim göstergeleri ile Türkiye ortalaması karşılaştırılarak ildeki eğitim seviyesinin durumu tespit edilmiştir. Çalışma Devlet İstatistik Enstitüsü ve TUİK verileri, DPT verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistik verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Keywords
Cumhuriyet, dönem, Tunceli, tarih, eğitim, gelişme

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri