Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ

Araştırmanın amacı sosyal medya araçlarının öğrenci davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bursa ili, Yıldırım İlçesinde, ortaokullarda görev yapan 25 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmişlerdir. Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılarca geliştirilmiş ve beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlere, sosyal medyanın öğrenci tutum ve davranışları üzerinde etkileri, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesinde sosyal medyanın etkisi, öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade etmesinde sosyal medyanın etkisi, sosyal medyanın kullanımının öğrencinin akademik başarısı üzerine etkisi ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin sosyalleşmesine etkisine ilişkin görüşlerinin neler olduğu sorulmuştur. Yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerden 19’u sosyal medyanın öğrenci tutum ve davranışları üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu, 5’i hem olumlu hem olumsuz etkisinin olduğunu, 1’i ise olumlu etkisinin olduğunu; 24’ü sosyal medyanın öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesinde etkili olduğunu, 1’i herhangi bir etkisi olmadığını; 21’i öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade etmesinde sosyal medyanın etkisinin olduğunu, 4’ü ise etkisinin olmadığını; 11’i sosyal medya kullanımının öğrencinin akademik başarısı üzerine olumlu etkisinin olduğunu, 11’i akademik başarıyı olumsuz etkisinin olduğunu, 3’ü ise hem olumlu hem de olumsuz etkisinin olabileceğini;11’i sosyal medya kullanımın öğrencilerin sosyalleşmesine etkisinin olmadığını, 8’i etkisinin olduğunu, 6’sı ise bu konuda kararsız olduğunu dile getirmiştir.Keywords
Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçları, Öğretmen, Öğrenci.

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri