Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INFLUENCE OF TRAINING ON EMPLOYEES PERFORMANCE IN NGOS: A RESEARCH IN LEBANON

Bu araştırma, Lübnan'daki sivil toplum kuruluşlarında (STK'lar) eğitimin çalışanların performansı (yetenek ve arzu, disiplin ve davranış ve sonuçlar yoluyla) üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Lübnan'daki STK'larda çalışanlar için eğitimin önemi ve bunların çalışan performansı üzerindeki etkisi hakkınada bilgi sağlar. Veri toplamanın nicel bir araştırma yöntemi, uygun örnekleme tekniği ile bir anket kullanılarak benimsenmiş ve 182 katılımcı tarafından doldurulmuştur. Hipotezleri test etmek ve sonuçlar çıkarmak için SPSS kullanılarak toplanan ve analiz edilen bilgi ve istatistiksel veriler, eğitimin yetenek ve istek, disiplin ve davranış ile ilgili çalışan performansı üzerindeki etkisini test etmek için formüle edilen üç hipotez üzerinde ve sonuçlar üzerinde olumlu işaretler göstermiştir. Bulgular ve tavsiyeler, STK'lara, kurumsal performansı daha iyi teşvik etmek için daha iyi bir işgücü üretmek için eğitime yatırım yapmanın önemi hakkında gerekli bilgi ve bilgileri sağlar. Aslında, bu çalışmadaki bulgular, Lübnan'daki STK'lar hakkında daha fazla araştırma yapmak isteyen öğrencilere ve araştırmacılara, bu bulgulara ve önerilere dayanarak STK'lardaki çalışanların yeterlilik ve etkinliği teşvik etmek için eğitimin önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için STK'lar tarafından işe alınan personel sayısı. bir rehber görevi görmektedir.Keywords
Eğitim, Çalışan Performansı, İnsan Kaynakları, STK, Lübnan

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri