Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Bu araştırma ile ortaokul müzik öğretmenlerinin EBA kullanımlarına ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda tarama modeli kullanılarak ortaokul müzik öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2021 Eğitim Öğretim yılında Şanlıurfa ilinde görev yapmakta olan toplam 22 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Uygulama sonucu elde edilen veriler işlenerek betimsel analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda EBA ile ilgili olarak öğretmenlerin; ‘Canlı Dersler’, ‘Dersler’ ve ‘Sayfam’ modüllerini sıklıkla kullandıkları, EBA’nın kendilerine ve öğrencilere katkı sağladığı, EBA’ya erişim problemi yaşamadıkları ancak öğrencilerin erişim problemi yaşadıkları, EBA’yı kullanırken ‘Mobil Uygulama’yı tercih ettikleri, ‘Canlı Ders’ modülünü ‘Zoom’ uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri ve kayıt altına almadıkları, EBA’da yer alan müzik dersi içeriklerini yeterli bulmadıkları, içerik ürettikleri ve EBA dışında üretilmiş olan içerikleri öğrencilerin erişimine sundukları sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim Bilişim Ağı, Uzaktan Eğitim, Müzik Dersi

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri