Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HERŞEYİ SERGİLEYEBİLMEK: DAMIEN HIRST’ÜN “GERÇEK” SERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sanatın gelişim sürecinde, pek çok farklı sanatsal üslubun birbirini izlediği görülmektedir. Her akım zincirleme şekilde birbirine eklemlenmiş, sanatçıların ifade biçimleri dönemin koşulları ve kültürel içyapı ile doğrudan etkilenmiştir. Güncel sanat hiç kuşkusuz kendinden önce gelen her akımdan tamamıyla farklıdır. Kırılmanın en keskin noktası ise güzellik algısının değişmiş olmasıdır. Bu değişim neticesinde çoğu kez anlaşılması zor, sorgulayıcı, kavramlarla ve bağlamlarla ilişkili yeni bir ifade türü ortaya çıkmıştır. Güncel sanatın dönüştürücü gücüyle her nesne temsil yeteneği kazanabilmekte ve sanat yapıtı haline gelebilmektedir. Bu bakımdan güncel sanatın doğasını daha iyi anlayabilmek için ikonografik çözümleme yapmak, yapıtı dönemin koşullarıyla birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmada Damien Hirst’ün “Fact Paintings and Fact Sculptures” isimli yeni sergisi, yapıtların konusu, nesnelerin açık ya da gizli anlamları, sanatçının geçmiş sergileri ve yapıtlarının geçmiş yapıtlarıyla olan benzerlikleri, dönemin sanatsal koşullarıyla birlikte incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde serginin Hirst’ün sanatsal üslubunu açıkça yansıttığı görülmektedir.Keywords
Güncel sanat, Damien Hirst, kavramsal, ikonografik

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri