Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİNİN VE GELİŞİMİN KURUMSAL VERİMLİLİK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışma da, insan gücü eğitiminin ve gelişiminin örgütsel verimlilik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Makale, kuruluşların verimliliğinin ve etkinliğinin esas olarak eğitim ve geliştirme yoluyla çalışanlarının beceri, tutum, bilgi ve yetkinliklerine bağlı olduğunu gözlemlemiştir. Makale, çalışanların eğitim ve gelişiminin temel amacının, örgütsel etkinliği, üretkenliği, karlılığı arttırmak, teşvik etmek ve rakiplere göre bazı rekabet avantajlarını geliştirmek için hayati önem taşıyan çalışanların becerilerini, bilgilerini ve yetkinliklerini geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Eğitim ve gelişim, örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışanların tutum, beceri, davranış, yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiği öncülüğüne dayanmaktadır. Çalışanların eğitim ve gelişiminin amacı, önemi ve bazı yöntemleri ile eğitimi etkileyen faktörler ele alınmıştır. Yapılan gözden geçirme ve tartışmaya dayanarak, Türkiye’deki kuruluşlarda çalışan eğitimi ve gelişimi ile ilgili olarak örgütsel üretkenliği ve performansı artırmayı amaçlayan sonuçlar ve öneriler yapılmıştır.Keywords
Çalışan, Eğitim ve Gelişim, Örgütsel Verimlilik, Rekabet Avantajı

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri