Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARAP DİLİ VE EDEBİYATINDA LAFZİ SANATLAR VE KURAN-I KERİM’DEKİ ÖRNEKLERİ ( FUSSİLET – HADİD SURELERİ ARASI)

Arap dili, asırlar boyunca dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden birisi olmuştur. Tarihte Araplar dil, edebiyât ve şiir gibi sahalarda sahip oldukları meziyetlerle bilinirlerdi. İslamiyet’ten sonra da Arap dili müslümanların ortak dili olmuş, farklı dillere ve kültürlere sahip birçok insan bu çatı altında toplanmıştır. İslam ile şereflenen bu insanlar, Kur’ân-ı Kerim’i ve Peygamber (s.a.v.)’in hadislerini daha iyi kavrayabilmek için Arap dili ve edebiyâtına ayrı bir önem atfetmişlerdir. Meâni, beyân ve bedî’ alt disiplinlerinden oluşan belâgat ilmi; düzgün ve yerinde söz söyleme usûl ve kaidelerini inceler. Sözün, lafız ve mâna bakımından mâkul, içinde bulunan yer ve zamana uygun olmasını ve bu sözü nasıl güzelleştireceğimizi bize öğreten bedî’ ilmi lafzi ve manevi sanatlar olarak iki kısma ayrılır. Bu makale Arap dili ve edebiyatında bulunan lafzi sanatları inceleyip bu sanatları Fussilet-Hadîd sureleri arasında yer alan örneklerini göstermektedir. Makalenin amacı, kendisinde birçok belagat ve fesahat örneğini barındıran Kuran’ı Kerim’in edebi bağlamda anlaşılmasına katkı sağlamaktır.Keywords
Kur’ân, Arap dili, Arapça, Belâgat, Edebiyat.

References

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri