Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN TOPLUM VE SANATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Bu makalede temel anlamda modern toplum ve bu toplumun davranışları sonucu ortaya çıkan sanata yönelik bazı eleştiri ve değerlendirmelere yer verilmiştir. İlk kısımda kısaca modern kavramı açıklanmış ve modern kavramının iki farklı kullanımına dikkat çekilmiştir. İkinci kısımda sanat kavramının 18. ve 19. yüzyılda geçirdiği değişimler ele alınmıştır. Üçüncü kısımda sınıflandırmayla birlikte ortaya çıkan sorunlar üzerinde durulmuştur. Buradaki sınıflandırma genelde bilimleri, özelde ise güzel sanatları kapsamaktadır. Sınıflandırma biçimlerinin bazı yanlış tarafları karşılaştırmalı bir yöntem izlenerek eleştirilmiştir. Sanat ve bilimin aynı doğaya sahip olmadıklarına işaret edilmiştir. Dördüncü kısmında ise modern sanatın yaşadığı varlık sorunu hakkında tespitler yer almaktadır. Burada sanatın niteliğinden çok, üretilen şeyin bir sanat nesnesi olarak kabul edilip edilmemesi sorunu üzerinde tartışılmıştır. Buna müteakip varlık sorununun dünya savaşları, teknik gelime ve ilerlemeci anlayış ile olan ilişkileri sorgulanmıştır.Keywords
Modern Sanat Eleştirisi, Sınıflandırma Sorunları, Varlık Sorunu

References

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri