Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEN KAZAKÇANIN SÖZ VARLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ

Türk Dil Tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre, bıraktığı eserlerle dönemin diline ve kültürüne önemli katkılar sunmuştur. Yunus Emre’nin şiirlerinin dili, Batı Türkçesi (Beylikler Devri Türkçesi veya Eski Anadolu Türkçesi) olarak kabul görmektedir. Yunus Emre Türkçeciliğiyle kendi döneminde olduğu kadar, kendisinden sonraki dönemlerde de büyük bir öneme sahip olmuş ve ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, Yunus Emre’nin şiirlerindeki söz varlığı ile Kazakçanın söz varlığı arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen a- harfiyle başlayan kelimeler ele alınmış ve Kazakçadaki şekilleri verilmiştir. Burada amaç, her iki dil kullanımının da benzer kökten çıktığını belirtmek ve bu iki dil arasındaki ses ve dönem farklılıklarını göstermektir. Bununla birlikte yine bu çalışmada hem Yunus Emre’nin şiirlerinin dili ile hem de Kazakçanın söz varlığında ortak görülen kelimeler, Türkçenin tarihi dönemleri ile de mukayese edilecektir. Hatta bu kelimelerin Eski Türkçe şekilleri de yeri geldiğince belirtilecektir.Keywords
Kazakça, söz varlığı, karşılaştırma.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri