Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKULLARDA ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı; betimsel içerik analizi ile ulusal düzeyde ilkokulda çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenen temalar altında bütünsel bir bakış açısıyla analiz edilerek sunulmasıdır. Araştırmada, Google Akademik, ERIC, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı taranarak ilkokulda çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 27 makale ve 10 tezden oluşan 37 çalışma araştırmaya dahil edilerek araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.. Yapılan analiz sonucunda, elde edilen veriler belirli temalara ayrılarak tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda çalışmaların çoğunluklu olarak çevreye yönelik tutum veya farkındalık belirleme amacı taşıdığı ve bu amaçla en sık kullanılan araştırma yönteminin tarama modeli olduğu görülmüştür. Çalışmaların yapıldığı yıllara göre dağılımlarına bakıldığında, en fazla çalışmanın 2018-2019 yıllarında yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda çoğunlukla öne çıkan kavramın çevre bilinci olduğu, veri toplama aracı olarak en fazla ölçek tercih edildiği, çalışma gruplarının sıklıkla 4. sınıf ve 4-5. sınıf öğrencilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların ortak sonuçlarına bakıldığında, çevre ile ilgili algıların bazı değişkenlere bağlı olarak değiştiği sonucuna ulaşılan çalışmaların en fazla sayıya sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Betimsel İçerik Analizi, Çevre Eğitimi, İlkokul Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri