Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çalışmanın amacını Borderline Kişilik Bozukluğu’nun etiyolojisi, tanısal yaklaşımı ve tedavi yaklaşımlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Kişilik bozuklukları kategorisinde yer alan BKB, dürtüsellik, duygusal değişkenlik, ikircikli duygulara karşılık karmaşık savunma mekanizmaları ile karakterize sosyal ilişkiler üzerinde yıkıcı etkileri olabilen bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Klinik olarak duygusal düzenlemede güçlük, agresyon, zayıf dürtü kontrolü, yinelenen kendine zarar verme gibi belirtiler gözlenmektedir. Genel popülasyonda % 0.7 ile % 3.5 oranında bir nüfusu etkileyen ciddi bir ruhsal bozukluktur. BKB’nin gelişiminde biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin rol oynadığı görüşü kabul edilmektedir. Bu bağlamda nörolojik sebeplerin, erken çocukluk evresinde ebeveynin/ bakım verenin ihmal, istismar, ayrılık ve kayıp gibi tutum ve davranışların, içselleştirilmiş nesne ilişkilerindeki patolojinin bu bozukluğun gelişiminde rol oynadığı kabul görmektedir. BKB’de doğru tanı konması doğru tedavi ve müdahaleler açısından ve hastalığın klinik seyrini doğru bir şekilde yordaya bilmek için önem arz etmektedir. BKB, tedavisi zor fakat buna rağmen mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi yaklaşımı olarak psikofarmakolojik ve psikoterapötik yaklaşımların yanında ya da ikisinin bir arada olduğu yaklaşımlar da mevcuttur. Aktarım Odaklı Psikoterapinin bu bozukluğun tedavisinde ön plana çıktığı görülmektedir.Keywords
Borderline KişilikBozukluğu, Etiyoloji, Tanı, Tedavi

References

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri