Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DULKADİR BEYLİĞİ ALÂÜDDEVLE BEY DÖNEMİ (1480-1515) OSMANLI, MEMLÜK İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ

ÖZET Alâüddevle Bozkurt Bey, Dulkadir Beyliğini 1480-1515 yılları arasında yöneten, beyliğin en kudretli hükümdarlarındandır. Alâüddevle Bozkurt Bey dönemi gerek siyasi olayları yönünden gerekse sosyal ve kültürel özellikleri yönünden oldukça önemlidir. Şehsuvar Bey’in ölümü üzerine ilk önce Şahbudak Bey sonrasında kardeşi, Alaüddevle Bey tahta geçmiştir. Süleyman Bey’in üç oğlundan biri olan Alaüddevle Bozkurt Bey 1480-1515 yılları arasında yaklaşık 36 yıl Dulkadirli tahtında kalır. Alaüddevle Bey, Hükümdarlığı boyunca Beyliğin bağımsızlığını korumak ve sınırlarını genişletme politikası izlemiştir, Osmanlı ve Memluklu devletlerinin askeri ve siyasi güçlerinin yüksek olduğu bu dönemde iki devletin mücadele ettiği alan haline gelen Beyliğinin topraklarını korumaya çalışmış ve izlediği siyasetle bu iki büyük devleti karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Dulkadirli toprakları ve Doğu Anadolu bölgesi Osmanlı-Memluklu-Akkoyunlu rekabetinin başgösterdiği bir bölge olmuş, bu nedenden Osmanlı ve Memluklu Devletleri Dulkadir Beyliği’ni birbirlerine karşı himaye etmeye çalışarak bölgede etkili olmaya çalışmışlardır. Böyle bir çalışma yapmaktaki amacımız Dulkadir Beyliğinin en kudretli hükümdarı Alaüddevle Bey dönemini, Osmanlı Devleti ve Memlük Devleti ile olan ilişkilerini siyasi ve askeri açıdan objektif ve ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışmaktırKeywords
Dulkadir Beyliği, Alaüddevle Bey, Osmanlı, Memluk.

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri