Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME KAPSAMINDA YEREL KAYNAKLI TAŞ KULLANIMININ ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Günümüzdeki çevresel sorunların birçok sebebi mevcut, bunların en önemlileri ise nüfus artışına paralel olarak yaşanan inşaat sektöründeki artış ve artışın ortaya çıkardığı atık oranlarındaki büyümedir. Özellikle yapılardaki malzemelerin üretim ve uygulama aşamasında kullanılan enerji miktarının büyüklüğü, dünyamızı tehdit eden iklim krizinin en önemli sebeplerindendir. Buna karşın doğa üzerinde oluşan negatif etkinin azaltılmasına yönelik olarak doğayla uyumlu tasarımların ortaya çıkması sürdürülebilirliği gündeme getirmiştir. Sürdürülebilir malzemenin etkin olarak kullanımın sağlanması ise bu yoldaki kilit taşlardan biridir. Sürdürülebilir malzeme bağlamında, geleneksel mimarimizde de sıklıkla kullanılmış olan taş malzemesi ele alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, inşasında yerel kaynaklı taş malzemelerin de kullandığı modern yapılar incelenmiştir. Yapı malzemesi olarak yerel malzemelerin tercih edilmesi, malzeme taşınması sırasında harcanan enerji ve ortaya çıkardığı karbon salınımının ortadan kalmasına olanak sağlar. Enerjinin etkin kullanılması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması açısından da değerlidir. Çalışma kapsamında ele alınan sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve taş malzemesine yönelik literatür taraması yapılarak, yerel malzeme kullanımlarına yönelik “B2 Evi” ve “Gökçeada Lise Kampüsü” yapıları incelenmiştir. Bu yapılar, bulunduğu coğrafyanın sunduğu taş malzeme ile desteklenerek yapılmış, geleneksel yapıya saygılı, aynı zamanda modern yaşamın gerekliliklerini de barındıran yapılardır. Bu çalışmanın amacı, kırsal alandaki yapılarda yerel malzeme kullanımının teşvik edilerek harcanan enerji tüketimini düşürmek ve bu yapıların başka yapılara emsal teşkil etmesini sağlamaktır. Teknolojinin gelişmesiyle sürdürülebilir olmayan birçok inşaat yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlere alternatif olarak, doğayla uyumlu mimari yöntemlerin kullanımının artması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hareket edildiğinde, sürdürülebilirlik birçok alanda kazanım sağlayacaktır. Doğaya uyumun yanında yerel ekonomiye de katkı sağlayacağı öngörülmektedir.Keywords
Sürdürülebilir Mimarlık, Sürdürülebilir Malzeme, Yerel Kaynak Kullanımı, Yerel Taş Malzeme Kullanımı, B2 Evi, Gökçeada Lise Kampüsü.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri