Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POSTMODERN RESİMDE FİGÜRATİF ARAYIŞLAR

Postmodern olarak nitelenen ve çoğulcu bir sanat anlayışı gösteren 1980’li yıllar, gelenekseli döneme taşıyan eklektik, figüratif bir yaklaşımı benimser. Postmodernizm, bir yandan geçmişi yeniden canlandırmayı savunurken, diğer yandan günümüz sanatının ögelerine yer verir. Postmodern resim, belli bir biçim özelliği taşımayan, geçmişi yineleyen, teknolojinin sağladığı olanak ve değişik malzemelerden yararlanan bireyci, özgün bir sanat anlayışı oluşturur. Postmodernizm figüratif anlayışı savunan bir sanat alanıdır. Bu araştırmanın amacı, 1970 sonrası figüre geri dönüşün yaşandığı postmodern dönemde, figüratif çalışmalarıyla öne çıkan sanatçılar ve eserlerinin incelenmesidir. Günümüz figüratif sanatını anlamak ve yorumlayabilmek, geleceğin sanatı açısından önemlidir. Araştırma tarama modeli ve nitel veri analizi yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını ele alınan örneklem oluşturmaktadır. Figüratif çalışmalarıyla öne çıkan postmodern sanatçılardan; Sigmar Polke, Philip Guston, Leon Golub, Francesco Clemente, Eric Fischl, David Salle, Susan Charna Rothenberg, Robert H. Colescott, David Hockney, Carlo Marina Mariani ve Odd Nerdrum incelenmiştir. Sonuç olarak, sanatçıların uygulamalarına bakıldığında çalışmaları arasında ortak biçimler bulunmadığı, farklı üslup ve çok yönlü değerler içinde çalıştıkları görülür.Keywords
Postmodernizm, postmodern resim, figür

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri