Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR TEKNOLOJİ FİRMASI ÖRNEĞİ

İşletmeler, günümüzde sadece elde edecekleri kısa vadeli kazanımlara odaklanarak başarılı olamamaktadırlar. İçinde yer aldıkları toplumun sorunları ile ilgilenen, tüketicileri koruyan ve çevreye duyarlı olan işletmeler ise rakiplerinden sıyrılarak rekabet avantajını elde etmektedirler. İşletmelerin duyarlı davranmaları ve sorumlu hareket etmeleri kurumsal sosyal sorumluluk kavramını önemli hale getirmektedirler. İyi bir itibara sahip olmak isteyen işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimsemek durumundadır. Bu çalışma ile bir teknoloji firması örneği üzerinden kurumsal sosyal sorumluluk algısının kurumsal itibar üzerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre kurumsal sosyal sorumluluk algısı yaş ve gelir değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve bütün alt boyutlarının kurumsal itibar ile olumlu yönde ve anlamlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve bütün alt boyutları kurumsal itibarı olumlu yönde etkilemektedir.Keywords
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri