Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK VE ÇAĞDAŞ TEFSİRLERDE YAHUDİLERİN MAYMUNA ÇEVRİLDİKLERİ İLE İLGİLİ İFADELERİN YORUMLANMASI

Kur'ân-ı Kerim'de müminlerden sonra kendilerinden en çok bahsedilen millet Yahudilerdir. Yahudiler, Kur'ân'da: Ben-i İsrail, Hâdû, Hûd, Yahûd, Ehl-i Kitap, Ehl-i zikr gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu kelimeler arasında anlam yönünden nüans farklılıkları olsa da hepsi Yahudileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Kur'ân'da ismi zikredilen birçok peygamber İsrailoğullarına gönderilmiştir. Başta Bakara suresi olmak üzere birçok sûrede İsrailoğullarının tarihleri, inançları, kültür ve geleneklerinden bahsedilmektedir. Kendilerine verilen nimetlerden bahsedilmekle beraber, peygamberlerine karşı olumsuz tutumları, Tevrat'ı tahrif etmeleri, Allah'ın emirlerine karşı gelişleri, cezalandırılmaları, cumartesi yasağını çiğnemeleri, gazaba ve lanete uğramaları gibi birçok husus da Kur'ân'da zikredilen konulardandır. Yahudilerle ilgili bütün konuları burada ele almak mümkün değildir. Konu başka araştırmacılar tarafından birçok yönden ele alınmıştır. Burada sadece Allah'ın gazap ve lanetine sebep olan cumartesi yasağının çiğnenmesi ile ilgili rivayetleri klasik ve modern tefsirlerden karşılaştırarak ele almayı uygun gördük. Bu çalışmada Ashâbü's-Sebt Yahudilerinin maymuna çevrilmelerinin fizyolojik olarak gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Kur'ân, Tefsir, Yahudiler, Ashâbü's-Sebt, Lanet.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri